Tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter uden for annonceringer

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får løbende midler tilbage fra eksisterende projekter, der ikke har kunnet anvende deres bevilling fuldt ud. Bestyrelsen har besluttet at bevilge tilbageløbsmidlerne til eksisterende projekter med solid økonomisk og indholdsmæssig fremdrift med henblik på at midlerne hurtigt kommer i spil igen til gavn for virksomheder og arbejdstagere og for at sikre, at så mange EU-midler som muligt anvendes i Danmark. 

  • Opdateret 4. marts 2022

Sekretariatet kontakter de projekter, der vurderes at leve op til de kriterier, som bestyrelsen har besluttet at lægge til grund for direkte tildelinger af tillægsbevillinger. Der kan altså ikke ansøges om tilbageløbsmidler. 

Bestyrelsen har lagt nedenstående kriterier til grund:

  1. Behov og efterspørgsel: Projektet møder et dokumenteret behov, og er efterspurgt af målgruppen (virksomheder/borgere) samt gennemført i overensstemmelse med de godkendte budgetter og aktivitetsplaner.
  2. Effektkæde: Projektet har bidraget til at indfri bestyrelsens strategi og til at nå målene i regionalfonds-/socialfondsprogrammet. Projektet har potentiale til ved en tillægsbevilling at levere yderligere output og resultater.
  3. Lokal og regional forankring: Projektet tager højde for og møder lokale/regionale behov, udfordringer og muligheder.
  4. Forenkling: Projektet bidrager til et enkelt og overskueligt erhvervsfremmesystem og er let tilgængeligt for projektets målgruppe.
  5. Samarbejde på tværs: Projektet gennemføres af en eller flere aktører med tilstrækkelig faglig kapacitet og en effektiv tilskudsadministration.

For tillægsbevillinger over 500.000 kr. indstiller sekretariatet projekter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. For tillægsbevillinger op til 500.000 kr. træffes afgørelsen af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse/ Erhvervsstyrelsen.