Tilmelding til introduktion til Erhvervsstyrelsens ProjektRapporteringsVærktøj - PRV

Vi vil gerne invitere jer til en introduktion til vores ProjektRapporterings-Værktøj (PRV) for at gøre jeres opstart og arbejde med afrapporteringer lettere. 

Introduktionen er relevant for projektledere og de medarbejdere, som skal udarbejde og indsende afrapporteringerne, dvs. regnskabsmedarbejdere og øvrige administrative medarbejdere, som arbejder med registreringer i projektet.

  • Opdateret 25. april 2022

Vores introduktion vil ikke være relevant for projekter, som afrapporterer via Excel-værktøjerne. Introduktionen vil heller ikke være relevant for jeres partnervirksomheder, fordi det kun er tilsagnsmodtager, der har adgang til PRV.

Tid og sted

Introduktion til PRV afholdes tirsdag den 26. april kl. 9.00 - 12.00.

Introduktionen vil foregå online. Efter tilmeldingsfristen er udløbet vil du modtage et link til introduktionen.

Tilmeldingsfrist

Frist for tilmelding til webinaret er den 25. april 2022 kl. 12.00.

Tilmeld dig her

Bente Lomborg, Økonomi, IT og programovervågning

Har du spørgsmål?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om introduktionen til PRV.

Bente Lomborg

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1764