Annabel blev en stærkere iværksætter sammen med andre

”Jeg synes, at det hele var relevant. Jeg kom altid hjem med noget nyt, selvom jeg troede, at jeg vidste det hele i forvejen.”

  • Opdateret 4. marts 2022
Annabel Voller

Annabel Voller driver sin egen virksomhed og har haft stor gavn af erhvervsfremmesystemets tilbud til iværksættere. Foto: Erhvervsstyrelsen

Sådan siger iværksætteren Annabel Voller efter et flerårigt forløb hos Hovedstadens Iværksætterprogram, der støttes økonomisk af EU’s Socialfond. Her er hun sammen med næsten 1.800 andre iværksættere blevet klædt på til livet som selvstændig med praktiske værktøjer, viden, netværk og strategisk sparring.

"Forløbet har gjort en stor forskel for mig. Jeg har fået mere viden, som jeg kan bruge til at håndtere de konkrete udfordringer, der kommer i dagligdagen, og så ved jeg langt mere om det ansvar, man som iværksætter har over for fx lovgivning og myndigheder,” forklarer Annabel Voller.

Hun har i fire år drevet virksomheden BikingPeople i Hvidovre, der tilbyder cykeloplevelser med overnatning, cykelleje og ruteforslag. Hun er alene om sin virksomhed, og HIP’s sammensatte og fleksible tilbud ramte lige ned i hendes behov som iværksætter.

"Forløbet har været godt for mig som eneiværksætter, der i det daglige ikke har en at sparre med. Vi kunne både stille spørgsmål, så man kunne komme lidt mere i dybden, og vi kunne lære noget af hinanden. Vi iværksættere er jo meget forskellige, men vi har haft god nytte af hinandens erfaringer, vidensdeling og netværk. Så deler man lige visitkort og ser, om der kan ske noget, så det var et meget fint forum at mødes i som iværksætter,” fortæller Annabel Voller.

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) er et tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden, der vil starte ny virksomhed eller lige er kommet i gang. Her tilbydes knapt 200 workshops om året med emner, der favner fra regnskab og moms til brug af Facebook som markedsføringskanal, og der er også mulighed for workshops, der går særligt i dybden med enkelte emner. Desuden kan iværksættere få skræddersyet deres eget forløb baseret på projektets workshops.

"Og ikke mindst kan iværksættere, som har meldt sig til en pakkeløsning eller et andet planlagt forløb i HIP, få et tilbud om at få lavet en profil, som giver et overblik over iværksætterstyrker, svagheder, relationskompetencer og meget mere. Egenskaber der er med til at definere, om man egner sig til livet som iværksætter,” siger Emil Ødegaard, projektleder i HIP.

Foreløbig har 1.766 personer modtaget rådgivning om iværksætteri i HIP, og 85 pct. af dem følte sig efter forløbet bedre rustet til at starte og drive en virksomhed.

Sådan har Annabel Voller det også efter forløbet i HIP. Hun har med større indsigt og selvsikkerhed fortsat sin søgen efter viden, inspiration og forretningsudvikling:

"Værktøjerne og min viden sidder efterhånden på rygraden, så jeg har fået luft og kræfter til at udvide sortimentet og få nye produkter på hylden. Og jeg har lært at søge hjælp og viden - senest har jeg på et kursus på Fyn fået inspiration til at vove noget mere i det forretningsmæssige.”

Sådan arbejder EU’s strukturfonde

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder og styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.