Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen, der er forvaltningsmyndighed for EU-fondene. Her på siden finder du kontaktoplysninger på relevante medarbejdere.

  • Opdateret 9. februar 2024

Erhvervsstyrelsen - forvaltningsmyndighed for EU-fondene

Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg

Telefon: 3529 1700

Mail: de@erst.dk

 

NB! Har du brug for PRV-support, kan du benytte:

Telefon: 3529 1716

Email: prv-support@erst.dk

Pernille von Lillienskjold

Ledelse

Pernille von Lillienskjold
Chef for forvaltningsmyndigheden
Email: perlil@erst.dk
Telefon: 3529 1750

Kasper Gregersen

Ledelse (barselsorlov indtil 12. august 2024)

Kasper Juel Gregersen
Sekretariatschef for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Email: kasgre@erst.dk
Telefon: 3529 1365

 

 

Lone Rosen

Ledelse

Lone Rosen
Chef
Email: lonros@erst.dk
Telefon: 3529 1757

Niels Dahl Christensen

Ledelse

Niels Dahl Christensen
Chef
Email: niechr@erst.dk
Telefon: 3529 1097

Teams i Decentral Erhvervsfremme

Hans-Henrik

Forretningsudvikling

Hans Henrik Nørgaard (teamleder)
Email: haheno@erst.dk
Telefon: 3529 1755

Understøtte SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne via internationalisering, iværksætteri og skalering, digitalisering og automatisering, grøn forretningsudvikling samt professionalisering.

Gert Kristoffersen

Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Gert Kristoffersen (teamleder)
Email: gerkri@erst.dk
Telefon:3529 1315

Erhvervs- og videregående uddannelser, kompetenceudvikling, social inklusion og socialøkonomiske virksomheder.

Merete Woltmann

Grøn omstilling

Merete Woltmann (teamleder)
Email: hanwol@erst.dk
Telefon: 3529 1702

Udvikling og forvaltning af projekter vedrørende grøn omstilling, cirkulær økonomi og nye energiteknologiske løsninger - særligt i SMV'er. Forberedelse af program for Fonden for Retfærdig Omstilling.  

Tej Egefjord

Innovation og klynger

Tej Egefjord (teamleder)
Email: tejege@erst.dk
Telefon: 3529 1714

Udvikling og forvaltning af tiltag målrettet klynger og innovation inden for danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder.

Kirstine Halken

Turisme og byudvikling

Kirstine Halken (teamleder)
Email: kirhal@erst.dk
Telefon: 3529 1756

Turisme, oplevelsesøkonomi, byudvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismemidler.

Niels Bjerring Hansen

Interreg

Niels Bjerring-Hansen
Email: nibjha@erst.dk
Telefon: 3529 1753

 

Billede af Sanne

Bestyrelse, administration og kommunikation

Sanne Klarborg Flaskeager (teamleder)
Email: sanfla@erst.dk
Telefon: 3529 1763

Betjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, administrative og driftsopgaver samt kommunikation og presse om EU-fondene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Data, økonomi og programovervågning

Emil Bjørn Ørskov(teamleder)
Email: emiors@erst.dk
Telefon: 3529 1706

Koordinering af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi og investeringsplaner.

Sekretariat for overvågningsudvalg samt økonomistyring af EU- og finanslovsmidler, udvikling og opsætning af IT.

Evalueringer og levering af data og viden om indsatsers effekter og virksomhedernes behov.

Stine Nylev

Forvaltning, forenkling og kontrol

Stine Nylev (teamleder)
Email: stinyl@erst.dk
Telefon: 3529 1795

Støtteberettigelse, vejledninger og blanketter, dialog med central projektrevisor, stikprøvestrategi, datadrevet kontrol, intern kontrol, OLAF-indberetninger, svindelbekæmpelse og whistleblower-ordning.

Daniel Lauest Vistisen

Jura, Brexit og Interreg

Daniel Lauest Vistisen (teamleder)
Email: danvit@erst.dk
Telefon: 3529 1479

Fortolkning af relevante love og forordninger samt vurdering af statsstøtte, udbud og markedsafsøgning samt forvaltningsretlige spørgsmål om tilskudsmidler. Derudover brexittilpasningsreserven og Interreg.

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

På hjemmesiden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder du information om bestyrelsens arbejde, opgaver og aktuelle initiativer.

Brug vores whistleblower-formular ved mistanke om svindel

Har du mistanke om svindel, kan du benytte vores whistleblowerordning. Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du vælger selv, om du vil være anonym eller oplyse din identitet.