Whistleblowerordning

Her kan du anonymt indberette en mistanke om svindel med midler fra Regionalfonden eller Socialfonden Plus.

  • Opdateret 9. december 2022

Du kan anmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis du har en konkret mistanke om svig med EU-midler fra Regionalfonden, og Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Som anmelder skal du være opmærksom på, at du også selv kan blive straffet, hvis du har udført en strafbar handling eller har medvirket til strafbare handlinger.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet. 

Læs om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

Erhvervsstyrelsen har pligt til at behandle alle anmeldelser - uanset om de er anonyme eller kommer fra navngivne personer. Erhvervsstyrelsen kan dog kun reagere på en henvendelse med en konkret mistanke om svindel. Derfor beder vi dig oplyse, hvilket projekt der er tale om, og hvilke konkrete forhold der indikerer svig. Vi kan ofte ikke reagere på henvendelser, der ikke er konkrete nok.

Påkrævede felter er markeret med en stjerne (*)
(Kort introduktion/overskrift til anmeldelsen.)
(Detaljeret beskrivelse af det, du ønsker at indberette.)
(Navn, evt. adresse, telefonnummer, evt. cpr-/cvr-nummer, personens stilling mv.)
(Hvis kontaktoplysninger gives, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontakte dig med uddybende spørgsmål. Bemærk dog, at udgangspunktet er, at en anmelders navn ikke kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, men det beror på en konkret vurdering)