Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.947.888
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.973.944
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Fredericia Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7000
 • Partnere

  Aalborg Universitet
  Det Økologiske Råd
  Fredericia Spildevand og Energi A/S
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Med afsæt i Fredericia Kommunes bystrategi "Bæredygtig grøn byudvikling" arbejdes der i projektet "Energioptimering og affaldshåndtering - Kildesorteret organisk affald og have-parkaffald til biogas" med en bred vifte af teknologier og biomasseressourcer.

I Fredericia Kommune bliver kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdningerne (KOD) og have- og parkaffald (HPA) komposteret på Affald & Genbrugs deponi. Ved kompostering tabes både varme, kulstof og kvælstof, og der udledes metan og lattergas som er kraftige drivhusgasser. I projektet testes og anvendes nyudviklede metoder og teknologier, der skal føre til bedre udnyttelse af områdets organiske affald.

Ydermere skal projektet bidrage til at understøtte Fredericia Spildevand og Energis vision om at være energineutrale i 2019 og CO2-neutrale i 2030.

Visionen skal opnås både gennem effektivisering af det samlede anlæg og energibesparelser samt gennem øget energiproduktion. Samspillet mellem ressourceflow, spildevand, energiproduktion m.v. skal styres gennem et smart energy system som i videst mulige omfang baseres på on-line målinger af alle væsentlige parametre i kloaknet, renseanlæg og energiproducerende anlæg, hvilket også understøtter Fredericia Kommunes udvikling i smart-city sammenhæng. De væsentligste opgaver, der skal løses i Smart Cities, er henholdsvis integration af energisystemerne og mere intelligent brug af data, hvilket projektet understøtter.

Projektet udføres i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Det Økologiske Råd, og projektet støtter i fuldt omfang Fredericia Kommunes bystrategi "Bæredygtig grøn byudvikling".