EU-projekt slusede Stefan tilbage på arbejdsmarkedet med tillid og samtale

”Et år er længe at være væk fra arbejdsmarkedet, og da jeg havde haft stress og stadig var lidt presset, var det vigtigt at finde det rigtige sted at starte igen. Så da jeg fik muligheden for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet via EU-projektet og ovenikøbet til et drømmejob, slog jeg til.”

  • Opdateret 4. marts 2022
Stefan Brix Sørensen

Et indslusningsforløb finansieret af EU's strukturfonde hjalp Stefan Brix Sørensen tilbage til arbejdsmarkedet. Foto: Erhvervsstyrelsen

Sådan siger Stefan Brix Sørensen fra Herning, som er et godt eksempel på, hvordan EU’s strukturfonde hjælper udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet i det midtjyske.

Han skulle tilbage til arbejdsmarkedet efter et års sygemelding med stress, og på jobcentret i Herning blev han efter en personlig samtale ansat i projektet Rummelig Imidt, der er støttet af EU’s Socialfond.

Stefan kom med i indslusningsforløbet ”Efterværn for borgere i småjob” i Herning Kommune. Her bliver kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er jobparate, trænet op gennem praktik og småjob i kommunens drift- og serviceafdeling. Han deltog i tre måneder langt introforløb, inden han kom i lære som struktur på fuld tid, og han fremhæver den personlige behandling, som projektet gav ham.

"Nu er jeg kommet godt i gang igen, og det skyldes, at jeg fik en helt personlig behandling i projektet. Når nogen lytter, er der ingen grænser for hvad man kan. Og jeg synes virkelig, at man lyttede til mig og fandt den udfordring og det indhold, der passede til mig,” fortæller Stefan Brix Sørensen, som betegner sit arbejde som ”et drømmejob”.

Rummelig Imidt har kørt i to år og har foreløbig hjulpet 336 ledige i Midtjylland tilbage mod arbejdsmarkedet, og 113 af dem – inklusive Stefan – har fået fast arbejde. Dertil kommer 16 borgere, der er begyndt på en uddannelse efter at have deltaget i projektet.

I småjobs-projektet i Herning får de ledige kompetenceafklaring, opkvalificering og støtte – og det hele foregår inden for en begrænset arbejdsuge. Erfaringerne viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgeren.

Målet for småjobs-projektet er, at halvdelen af de deltagende borgere fortsat er i ordinær beskæftigelse efter tre måneder. Det sikres blandt andet gennem et ”efterværn”, hvor en projektmedarbejder mødes jævnligt med de ledige efter ansættelsen.

Stefan Brix Sørensen er sikker på, at han er en af dem, der bliver hængende:

”Jeg tror, at man kan få alle personer tilbage på arbejdsmarkedet, hvis man gider at lytte til dem, der står med problemerne.”

Sådan arbejder EU’s strukturfonde

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder og styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.