Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse

Projektinformation

 • Startdato

  04.04.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  14.063.122
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.062.724
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Vrå Højskole
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9760

Projektresumé

Formål og forventet effekt

Det overordnede formål med projekt "Højskolen - en alternativ vej til erhvervsuddannelse" er at få flere unge mellem 17 og 25 år til at påbegynde - og gennemføre en erhvervsuddannelse. Helt konkret tilbyder projektet i løbet af 3 år at optage 150 elever på et 20 ugers intensivt læringsforløb, der peger mod optagelse på en erhvervsskole.

Dette skal ses i lyset af, at at den Nordjyske Region sammen med resten af Danmark om føje år vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft og i den forbindelse er det første skridt at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, så virksomhedernes fremtidige adgang til den faglærte arbejdskraft øges.

Ifølge Erhvervsskolereformen er målet at mindst 25% af en ungdomsårgang skal vælge en er erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025. I Nordjylland er optaget på erhvervsuddannelserne også faldende. Tallet for 2017 var i Nordjylland på 22,2 % - hvorimod tallet på landsplan l helt nede på 18,5%. dog viser der sig en mindre stigning for 2018, idet søgetallet på landsplan er på 14,9 og for Nordjylland på 24,2%.Til sammenligning var søgetallet i 2001 på landsplan 32%. Projektet forventer at ud af de 150 elever, der alle gennemfører forløbet, vil 90 elever søge optagelse på erhvervsuddannlese og de resterende vil komme videre ad anden vej, enten i en anden uddannelse eller i job.

Projektets aktiviteter:

 • Projektorganisering og kick-off for projektets aktører
 • Ny viden og kompetence til projektets undervisere
 • Visitation, introduktion til projektet og til læringsmiljøet på Vrå Højskole
 • Gruppevejledning efter WATCH - modellen
 • Fokus på erhvervsuddannelse og typer af faglært arbejde
 • Skræddersyet helhedsindsats for den enkelte med base i højskolelivet
 • Overgang til erhvervsuddannelse/ videre aktivitet
 • Følgeforskning og perspektivering/dokumentation af projektets resultater

Hvorledes leder ovenstående aktiviteter frem til det ønskede resultat. Projektet består overordnet af to vigtige indsatser nemlig:

 • En skræddersyet helhedsindsats i forhold til den enkelte unge, hvor de mødes der, hvor de er. Dette sker med udgangspunkt i højskolelivet.
 • En massiv oplysningskampagne om erhvervskolernes faglige og sociale univers og om mulige arbejdspladser.