Nationalt Center for Grøn Energi

Projektinformation

 • Startdato

  13.12.2021
 • Slutdato

  30.06.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.621.115
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.605.050
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri kompetencer og lokale erh
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Regionskommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700
 • Partnere

  Gate 21

Projektresumé

Formålet med projektet er at udvikle Bornholm til et knudepunkt for grøn energi, der i krydsfeltet mellem teknologi, innovation og erhvervsudvikling vil udbygge Danmarks grønne førerposition og derigennem sikre en styrket erhvervsudvikling for virksomheder i regionen såvel som nationalt på kort og lang sigt. Projektet vil løfte Bornholms eksisterende position som Europas førende testø for innovative energiteknologier til et nyt niveau og sikre maksimal erhvervsmæssig udnyttelse af de omfattende muligheder for Bornholm som centrum for Østersøens havvind og på sigt Østersøens grønne transporthub. Projektet fokuserer på målrettede, langsigtede og strategiske initiativer, der vil kickstarte og understøtte en regional og national erhvervsudvikling med international rækkevidde.
Projektet består af følgende integrerede aktiviteter: 1) Etablere et Nationalt Center for Grøn Energi på Bornholm med et levende innovationshus, 2) udvikle erhvervsudviklingsmulighederne i forhold til den kommende energiø med 2-3 GW vindkraft, 3) analyse af den socioøkonomiske indvirkning på lokalsamfundet af en Power-to-X-produktion på Bornholm., 4) udvikle konkrete brede samarbejder om Bornholm som testø. Disse aktiviteter vil blive understøttet af: 5) Konkrete innovations- og erhvervsfremmeaktiviteter målrettet bornholmske virksomheder, tiltrækning af virksomheder udenfor Bornholm og startups, 6) etablering af et Residential College med forskere og studerende fra DTU m.fl. og 7) etablering af en understøttende datahub.