Grøn plast afhjælper klimaforandringerne

Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Plastix er en af de virksomheder, som har fået hjælp fra Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi, der er støttet af EU. Plastix er en clean-tech virksomhed, som genanvender affaldsplastfiber og processerer det til nye grønne plastprodukter.

”Ved at anvende vores grønne genbrugsplastikprodukt i stedet for traditionelt producerede plastikprodukter er det muligt at sænke co2-aftrykket med op til 94%. Det betyder, at det grønne produkt vil være op til 18 gange bedre i forhold til udledningen af CO2”, fortæller Hans Axel Kristensen, som er direktør i Plastix. 

 

Administrerende direktør Hans Axel Kristensen fra Plastix

Administrerende direktør Hans Axel Kristensen fra Plastix

Maritimt fokus

Det er en dårligt skjult hemmelighed, at verdenshavene har en kæmpe udfordring med mængden af plastaffald. Mellem 4,8 og 12,7 millioner tons plast bliver smidt i havene hvert år, svarende til gennemsnitligt 16 tons hvert eneste minut. Maritimt udstyr som fiskenet og reb udgør en stor del af dette plastaffald, og oftest driver udstyret i land og bliver (måske) bortskaffet efterfølgende.

Plastix genanvender fibrene i dette udstyr til at skabe nyt grønt plast og forhindrer dermed en værdifuld ressource i at gå til spilde. Det er imidlertid en helt specifik retning, som Plastix har taget i samarbejdet med det midtjyske erhvervsfyrtårn.  

”Vi har indgået et samarbejde med erhvervsfyrtårnet, hvor vi er lykkedes med at udvikle en grøn plastcompound målrettet vand- og spildevandssektoren. De grønne plastrør opfylder gældende internationale klimamål, og det betyder, at alle EU-lande nu kan lægge grønne fjernvarme-, spildevands- og vandrør i jorden og afhjælpe klimaforandringerne. Baseret på grønt plast fra Plastix”, udtaler Hans Axel Kristensen.  

Alle inden for vandteknologi er velkomne

Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi har base i Midtjylland, men virksomheder fra hele landet, der arbejder med vandteknologiske løsninger, kan deltage. Målet med erhvervsfyrtårnet er at udbygge Danmarks position som verdensførende inden for innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og samtidig tiltrække internationalt talent, forskning, virksomheder og investeringer.

”Vi er klar til at levere vores grønne plast ”Oceanix” til producenterne og håber, at de er klar til at gå i gang. Det brede partnerskab på tværs af erhvervsfyrtårnet er med til både at danne grobund for vores udvikling og accelerere den, for vi får mulighed for at fokusere på det, som vi er gode til – og få sparring og rådgivning fra partnerskabet, når vi har brug for det. Det fungerer forbilledligt”, konkluderer Hans Axel Kristensen.

Har vi vækket din interesse?

Måske kan du også få sat spot på netop din ide, prototype eller løsning. Bag Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi står offentlige aktører og private virksomheder, der er klar til at invitere dig ind i det faglige partnerskab.

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA Om Plastix

Plastix er en dansk plastgenanvendelsesvirksomhed, der blev grundlagt i 2012. Virksomheden har har specialiseret sig i at genanvende fiskenet, trawl, plastreb, net fra gartnerier m.m. til nye råvarer. Plastix´s teknologi og processer løser et væsentligt affaldsproblem og bidrager hermed til en mere blå og grøn cirkulær økonomi.

Læs mere om Plastix

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi

Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse i hele landet, så den grønne omstilling fremmes lokalt og globalt. Gennem et stort og bredt samarbejde vil et konsortium bestående af både private virksomheder og det offentlige arbejde for at skabe en bæredygtig og klimarobust vandforsyning samt innovative løsninger til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. 

Besøg hjemmesiden for erhvervsfyrtårnet for vandteknolog