Nyhed

33 virksomheder går vækstvejen: EU-projekt blev gamechanger for Dorthes virksomhed 

EU-projektet Digitale veje til vækst – SMV vækstplan er blevet et vendepunkt for 33 virksomheder på Sjælland, der nu har ambitioner om at blive til vækstvirksomheder. ”Nu er vi digitalt bevidste på et helt nyt niveau,” siger direktør om projektet, som får topkarakter i ekstern evaluering.

  • 31. maj 2022
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
Ingemann Components

Ingemann Components i Bjæverskov på Sjælland, der producerer optiske elementer til belysning, har fået en skarp vækstplan med hjælp fra EU-projektet Digitale veje til vækst – SMV vækstplan. Foto: Ingemann Components

Mellem 12 og 18 pct. højere omsætning, primært fra eksport, en femtedel flere ansatte og højere produktivitet. Og det hele opnået på to år. Sådan lyder vækstplanen for Ingemann Components i Bjæverskov på Østsjælland efter et rådgivningsforløb i EU-projektet Digitale veje til vækst – SMV vækstplan

Projektet, der medfinansieres af EU’s Regionalfond, hjælper SMV’er på hele Sjælland med digitalisering og vækstplaner. Og i Ingemann Components, som producerer optiske elementer til belysning, er direktør Dorthe Hillerup Vedsted begejstret for EU-projektet: 

”Vi er på et helt andet niveau i dag, end da vi begyndte, og hele forløbet har været en gamechanger for vores digitale bevidsthed. Forløbet har været med til at ændre vores setup - fra en ”analog” fabrik til en gennemdigitaliseret virksomhed, der har langt mere at tilbyde sine kunder.”

Mange virksomheder har haft gavn af EU-projektet: 69 virksomheder har deltaget, og i hele 33 tilfælde har det resulteret i vækstplaner, der giver virksomhederne ambitioner om at blive til vækstvirksomheder. 

Virksomhederne giver udtryk for et højt udbytte af deres deltagelse i projektet:

  • 96 pct. af virksomhederne forventer, at forløbet får positiv betydning for omsætning og antallet af ansatte 
  • 89 pct. finder, at de har fået en brugbar vækstplan

COWI har derfor i en ekstern evaluering givet projektet usædvanligt høje karakterer. Projekt- og markedschef Morten Brunø begrunder: 

Digitale Veje til Vækst – SMV vækstplan har på nogle centrale punkter været en rollemodel for erhvervsfremmeprojekter. Der har fra starten været et klart fokus på at gøre vækstplanerne brugbare for virksomhederne. Allerede i strategioplægget tænker man på, hvordan det kan omsættes ude i virksomhederne, det er operationelt, og der er et bud på, hvordan virksomhedslederne kan implementere det i praksis.” 

Fast konsulent i to år

EU-projektet tilbyder SMV’er med potentiale for vækst et rådgivningsforløb med en fast konsulent tilknyttet. For Ingemann Components betød det, at rådgiveren Lars K. Larsen fra konsulenthuset Griffins Nordic Leadership i foråret 2019 trådte ind ad døren med to centrale opgaver: En strategisk plan for digitalisering og en skalérbar vækstplan med klare, operationelle initiativer, der øger virksomhedens konkurrenceevne. 

Samarbejdet i Digitale Veje til Vækst – SMV vækstplan kom til at vare i over to år, og operationen lykkedes, for i dag har virksomheden både en stærkere digital kultur, nye digitale systemer og en vækstplan, der virker.

Digitalisering er nu hjørnestenen i virksomhedens vækstplan. Et par eksempler: Antallet af digitale systemer, som bruges i Ingemann Components, er øget fra seks til 12, og der er tilført digital kompetenceudvikling undervejs i forløbet. Interne processer og administration er trimmet, data bruges i højere grad i produktionen, og Ingemann Components er blevet stærkere på digital markedsføring.

Direktør Dorthe Hillerup Vedsted forklarer digitaliseringens betydning for virksomhedens vækst: 

”Vi har bevæget os fra at være en ren bearbejdningsvirksomhed med et stærkt logistisk setup til i dag at have en stor vidensmæssig kompetence, så vi kan tilføre varen mere værdi og dermed tage en større del af værdikæden.”

Direktøren fortsætter:

”Det har gjort en kæmpestor forskel, at vi løbende havde tilknyttet den samme konsulent. Vi har ikke overskud i hverdagen til at yde en ekstra indsats på digitalisering, men har lagt mange timer i det, fordi det blev drevet af en konsulent, og det er godt, at der findes EU-midler til at drive virksomheder som vores frem mod vækst.”

"Fokus på drift skaber barrierer"

Ingemann Components rådgiver, Lars K. Larsen fra Griffins Nordic Leadership, har som rådgiver gennemført mange udviklingsforløb. Han ser manglen på overskud i den daglige drift og viden om de væsentlige produktivitetsforbedringer, som digitalisering medfører, som en barriere for mange vækstplaner: 

”Ofte har virksomhederne fokus på driften og ikke tilstrækkeligt fokus på kunde- og markedsudvikling. Ingemann Components har formået at tilegne sig ny viden og har evnen og modet til at omsætte den til en operationel vækstplan båret af nye forretningsmodeller. Netop udvikling af forretningsmodeller og balance mellem drift og salg er afgørende for vækst. Ikke mindst har Ingemann Components ledelse en stor aktie i, at forløbet er blevet en succes, da de har forankret den digitale kultur i hele organisationen.”

Zealand, Sjællands Erhvervsakademi i Køge, drev Digitale Veje til Vækst – SMV vækstplan, der sluttede i august 2021. Her er projektleder Jonas Ørts Holm enig:  

”Det er ikke nok at udarbejde en vækstplan – den skal også forankres i virksomhedens forretningsmodel. Men det er ikke altid, at virksomhederne har den indsigt, og derfor er det rådgiverne, der skriver en forankret vækstplan for virksomheden.”

FAKTA Om vækstvirksomheder

En vækstvirksomhed defineres som en virksomhed, der tre år i træk har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 10 pct. i antal fuldtidsansatte og/eller årlig omsætning, og som har mindst 5 fuldtidsansatte ved vækstperiodens begyndelse.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

FAKTA Om Digitale Veje til Vækst – SMV vækstplan

Digitale Veje til Vækst – SMV vækstplan startede i april 2018 og sluttede med udgangen af august 2021. 

Målet for EU-projektet var at styrke SMV’ers vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne. Projektet havde primært sigte på fødevarebranchen, bygge- og anlægsbranchen, transport- og logistikbranchen samt SMV’er inden for bio- og cirkulær økonomi. 

69 vækst- og teknologiparate og motiverede virksomheder gennemgik et individuelt og tilpasset vækstforløb med rådgivning og sparring og fik efterfølgende udarbejdet en vækstplan. 

Zealand, Sjællands Erhvervsakademi i Køge, var operatør på projektet i et partnerskab med Dansk Byggeri, Fonden LO Skolen, SMVdanmark og Erhvervshus Sjælland. EU’s Regionalfond har støttet med 7,2 mio. kr.  

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. 

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive