Nyhed

50 millioner kr. skal styrke det nordjyske erhvervsfyrtårn inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring

Det store millionbeløb er tildelt det nordjyske projekt CO2Vision NeXt til fire forsknings- og udviklingsprojekter inden for CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS). Midlerne kommer fra en ny grøn EU-fond – Fonden for Retfærdig Omstilling – som støtter grøn omstilling i de områder, der er mest berørt af omstillingen til klimaneutralitet.

 • 13. december 2023
 • Erhvervsfyrtårne
 • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
 • Grøn og cirkulær omstilling
 • Innovation og styrkepositioner
 • Iværksætteri
Grøn energi Nordjylland

Foto: Jens Peter Engedal

Regeringen har fremrykket målet om dansk klimaneutralitet til 2045, og dermed står Danmark over for en stor omstillingsproces. Derfor skal der investeres i nye, grønne teknologier og kompetenceudvikling for at bibeholde vækst og arbejdspladser. Det gælder særligt i de områder, som vil blive mest påvirket af omstillingen.

CO2Vision NeXt-projektet skal bidrage til at udvikle CCUS-teknologier, skabe nye arbejdspladser og fremme økonomisk vækst i Nordjylland. Derved skal det understøtte det nordjyske erhvervsfyrtårn inden for CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS) og omstillingen til en klimaneutral økonomi.

”CO2Vision NeXt skal hjælpe med realiseringen af det lokale erhvervsfyrtårn i Nordjylland. Det glæder mig, at vi med de grønne midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling kan støtte det ambitiøse projekt. Størstedelen af midlerne i projektet vil blive anvendt til test og demonstration af CCUS-løsninger i både stor og lille skala, og skal derved hjælpe omstillingen i Nordjylland på vej og skabe grundlag for nye vækstmuligheder”, udtaler Peter Hansen, som er formand for indstillingsudvalget i Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Projektet ledes af Green Hub Denmark og Energy Cluster Denmark og involverer en række partnere, herunder virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører. Ud over de planlagte forsknings- og udviklingsprojekter iværksættes netværksaktiviteter, herunder udvikling af forretningsmodeller og internationaliseringsaktiviteter målrettet virksomheder med interesse for CCUS i Nordjylland.

”Jeg er stolt af, at vi i Nordjylland kan være foregangsregion på et så vigtigt teknologiområde. Det lokale erhvervsfyrtårn skaber stor værdi med sine mange indsatser, og ambitiøse projekter som CO2Vision NeXt bidrager ikke blot med udvikling af kompetencer og tilførsel af vidensressourcer til lokalområdet, de skaber også nye jobs og tiltrækker private investeringer. Det får vi glæde af lokalt, nationalt og på sigt også internationalt”, fortæller Mogens Gade, som er borgmester i Jammerbugt Kommune og medlem af indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling.     

Projektet CO2Vision NeXt skal understøtte visionen for det nordjyske erhvervsfyrtårn: At Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Ambitionen er at fange, anvende eller lagre CO2 og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint. 

Projektets aktiviteter supplerer de eksisterende indsatser i det nordjyske erhvervsfyrtårn og er i tråd med den partnerskabserklæring, der er indgået i forbindelse med etableringen af fyrtårnet.

Fakta om Fonden for Retfærdig Omstilling og CO2Vision NeXt

Fonden for Retfærdig Omstilling er en EU-fond, som yder støtte til de områder, der er mest berørt af omstillingen til klimaneutralitet. Fonden anmodede i foråret under temaet ”Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne” om ansøgninger til en indsats med det formål at styrke de lokale erhvervsfyrtårne i Nord- og Sydjylland, og har på baggrund af ansøgningen fra CO2Vision NeXt tildelt projektet 49,6 mio. kr.

Blandt projektdeltagerne er Aalborg Universitet, Aalborg Portland, EVIDA, Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark, Norddanmarks EU kontor, CLEAN, State of Green, Advent Technologies, C4 v. Amager Ressourcecenter, COWI, INNO-CCUS v. DTU, Elektrogruppen, European Energy, Goth Engineering, Hydrogen Valley, Loxam, Thisted Vand, Thisted Kommune, UCN, Per Aarsleff, Aalborg Forsyning, Circle K, TotalEnergies, Aalborg CSP, Dansk Brand- og Sikringsinstitut, Teknologisk Institut, Port of Aalborg R&D og Concito.

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal:

 • Understøtte stærke lokale, grønne erhvervsfyrtårne
 • Understøtte udviklingen af brun bioraffinering såsom pyrolyse
 • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier
 • Sikre bedre vilkår for grøn omstilling i danske SMV’er
 • Fremme værdikædesamarbejder inden for Power-to-X

Midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet af et særskilt indstillingsudvalg bestående af medlemmer med erhvervsmæssig indsigt og teknisk ekspertise inden for klima- og energiområdet.

Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark.

Læs beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Merete Woltmann

Kontakt os

Hvis du vide mere om ”Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne”.

Merete Woltmann
E-mail: hanwol@erst.dk
Telefon: 3529 1726