Nyhed

97 mio. kr. til kyst- og naturområder skal skabe bæredygtig vækst og fremtidssikre dansk turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter midler til investeringer i kyst- og naturområder uden for de store byer. Investeringerne i fysisk turismeinfrastruktur skal bidrage til en bæredygtig turismeudvikling og skabe grundlag for private investeringer.

  • 20. december 2022
  • Turisme
Stockfoto - store bølger

Foto: iStock.com/kama71

Fornyede havnemiljøer, spændende aktivitetsområder og vandreoplevelser i naturen er nogle af de oplevelser, der sammen med bæredygtighed står højt på ønskelisten hos turisterne i Danmarks kyst- og naturområder. 

Men der mangler investeringer i kyst- og naturområderne, og derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 97 mio. kr., som skal skabe ny og forbedret turismeinfrastruktur og derigennem sikre nye private investeringer i kyst- og naturturismen. 

Puljen er en markant udvidelse af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indsats på turismeområdet. Det siger bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune:

”Vi ønsker at understøtte den lokale turismeudvikling, og der ligger mange spændende projekter i kommunerne, som vi kan give et skub fremad. Derfor åbner vi nu for første gang for muligheden for at søge støtte til fx havnemiljøer, sammenhængende turismeoplevelser og turismerelateret infrastruktur, der fremhæver et områdes kultur og historie samt naturens kvaliteter.”

For få investeringer i kyst- og naturturismen hidtil

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme understreger, at et attraktivt turismeprodukt med kapacitet, plads og faciliteter, som matcher kundernes efterspørgsel, er en vigtig forudsætning for, at den danske turismebranche kan få del i den forventede fremtidige vækst i den globale turisme.

Men strategien peger også på, at der i de senere år primært er investeret i turismefaciliteter i storbyerne. Investeringerne i kyst- og naturområder uden for storbyerne er ikke fulgt med på samme niveau, selvom Danmarks kyst- og naturturisme i 2019 stod for 71 pct. af samtlige turistovernatninger i Danmark og i en del år har oplevet vækst. 

Derfor kan de nye midler få stor betydning, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme:

”Det er en barriere for vækst i kyst- og naturturismen, at der mangler investeringer i overnatningskapacitet og stærke turismeoplevelser. Når offentlige investeringer i infrastruktur sammentænkes med private investeringer, kan det blive en afgørende katalysator for den samlede udvikling. Og i særdeleshed, hvis det sker med afsæt i strategisk planlægning. Med midlerne til turismeinfrastruktur bliver det muligt at lave markante indsatser rundt i hele landet, og de kommer på det helt rigtige tidspunkt.”

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 15. november 2022 afsat op til 97 mio. kr., heraf 62 mio. kr. fra Regionalfonden og 35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, til indsatser inden for turismerelateret infrastruktur.

Indsatserne skal sikre fornyelse og forbedring af turismeproduktet ved at gøre områder mere attraktive, så de styrker turismen og bidrager til at drive en bæredygtig udvikling.

Indsatserne kan fx være:

  • Etablering eller udvikling af havnemiljøer, der faciliteter aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen.
  • Etablering af en sammenhængende og varieret oplevelsesrute, der formidler et steds kultur og historie, naturens kvaliteter mv. og binder eksisterende og nye byrum, oplevelsespunkter og funktioner sammen.
  • Etablering af adgang til eller brug af naturen, fx gennem tematiserede legeområder, opholdspladser og multi- og aktivitetsområder.

Projekter skal have et minimumsbudget på 20 mio. kr. Et enkelt projekt kan dog maksimalt modtage 30 mio. kr. i støtte.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen forventer, at kommunerne vil være de primære ansøgere til midlerne. Der er mulighed for at indgå brede partnerskaber med flere kommuner, hvis investeringerne strækker sig over kommunegrænser. Tilsvarende er der mulighed for, at også private, kommercielle virksomheder kan indgå som partnere og modtage direkte økonomisk støtte til investeringer i turisme- og oplevelsesprodukter og faciliteter.

Ansøgningsfristen er 23. maj 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 9. november 2023.

Læs mere om ansøgningsrunden

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Rikke Angel

E-mail: rikang@erst.dk

Telefon: 3529 1789