EU's Socialfond Plus

Bliv klogere på indholdet i programmet for EU's Socialfond Plus.

  • Opdateret 25. januar 2024
Stockfoto - industriarbejdere

Foto: iStock.com/SeventyFour

I 2021-2027 investerer EU’s Socialfond Plus 891 mio. kr. i aktiviteter, der skaber udvikling i hele landet. Socialfondsprogrammet 2021-2027 har fokus på opkvalificering, uddannelse og kompetenceudvikling.

Indsatserne skal sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at den enkelte person har efterspurgte kompetencer og er velkvalificeret. Socialfonden skal sikre, at medarbejdere, studerende og ledige har de rette kompetencer og færdigheder til at understøtte virksomhedernes omstilling til en grønnere og mere digital fremtid.  

EU’s Socialfond Plus medfinansierer projekter, der skal:

  • Få flere til at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse
  • Løfte arbejdsstyrkens kompetencer gennem målrettet og fleksibel efteruddannelse
  • Fremme iværksætteri
  • Fastholde og inkludere borgere på arbejdsmarkedet
  • Sikre at unge har kompetencer, der ruster dem til fremtiden
  • Understøtte en lige adgang til uddannelse 
  • Fremme den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed

Program for EU's Socialfond Plus 2021-2027

Hvis I søger et hurtigt overblik, kan I læse en forkortet udgave af programmet for Socialfonden Plus. 

Vær opmærksom på, at den forkortede udgave ikke erstatter det fulde program – dette skal I stadig kende, når I ansøger om fondsmidler.