Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland

Projektinformation

 • Startdato

  29.08.2019
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.967.189
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.800.000
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4000
 • Partnere

  Spring Nordic ApS

Projektresumé

Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region SjællandFormål og målgruppeDTU Link og Spring Nordic ønsker med projektet at bidrage til at skabe flere vækstiværksættere i Region Sjælland ved at tilbyde målrettede accelerationforløb til potentielle vækstiværksættere, der arbejder inden for temaerne bæredygtig industri og digitalisering. Projektet henvender sig til iværksættere i regionen hvor begge aktører har gode erfaringer med målgruppen: unge, motiverede og kompetente iværksættere, hvoraf nogle har etableret CVR-nr.Parterne bag tilbuddetDTU Link og Spring Nordic har lang erfaring med at rådgive og vejlede specialiserede og videnstunge iværksættere med udvikling af skalerbare forretningsmodeller. DTU er specielt god til at matche iværksætterne med teknologiske og faglige kompetencer inden for universitets brede forskningskatalog. Inkubatoren DTU Link på Campus Risø har på 1 år etableret mere end 30 teknologiske innovationssamarbejder med sjællandske virksomheder. Spring Nordic har god erfaring med accelerationsforløb for specialiserede start-ups. Spring Nordic har herudover væsentlig erfaring i at klæde iværksætterne på til at kunne opnå funding fra såvel private aktører, som offentlige fonde.Indhold i accelerationsforløbetProjektet indebærer etableringen af et komprimeret accelerationsforløb på 6 måneder, som gennemføres 3 gange. Hvert forløb gennemføres for 10 deltagere, der på forhånd er screenet på baggrund af 7 kriterier, som bl.a. inkluderer ambitioner, skalerbarhed/vækstpotentiale og kompetencer. Accelerationsprogrammet indeholder både en individuel del og en fælles del og sammensættes for hver virksomhed i samarbejde med en fast vejleder. Hovedaktiviteter i forløbet er: Fælles træningscamps Individuelle rådgivningsforløb Frikøb af eksterne rådgivere, adgang til prototypeværksted mm.Mentorprogram med erfarne erhvervsfolkExit pitch for investorer og rådgivereSærligt intensive rådgivningsforløbDeltagereRekruttering og udvælgelse til programmet vil bl.a.ske via DTU’s og Spring Nordics egne netværk, samt via de regionale erhvervsfremmeaktører. Projektet forventer at screene 42 iværksættere, og målsætningen er at rekruttere 30 deltagere (21 virksomheder). Det er forventningen at ca. halvdelen af deltagerne kan screenes fra virksomheder som er kendt af aktørerne i forvejen, mens resten skal rekrutteres via netværk, erhvervsfremmeaktører og virksomhedsguiden.dk..