AI støtte til behandling af kroniske patienter

Projektinformation

 • Startdato

  01.01.2024
 • Slutdato

  31.12.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.507.100
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.841.527
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger
 • Støttemodtagerens navn

  Region Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180

Projektresumé

Projektet ”AI-støttet behandling af kroniske patienter” skal skalere en eksisterende AI-løsning, som afgørende forbedrer behandlingen af kroniske patienter, op til et patientgrundlag på 33.800 patienter i løbet af de næste 3 år. AI-løsningen er allerede i drift og skaleringen af løsningen til et patientgrundlag på flere tusinde patienter vil danne grundlag for, at løsningen kan eksporteres til en række nærmarkeder med et betydeligt eksportpotentiale i omegnen af flere hundrede mio. kr. over de næste 5 år.

Anvendelsen af AI-løsningen skal desuden målrettes de særlige udfordringer som gør sig gældende i Region Sjælland, her især den store mangel på sundhedsfaglige medarbejdere (læger og sygeplejersker) og det store sundhedsøkonomiske pres på budgetterne.