Akademiker i erhvervslivet

Projektinformation

 • Startdato

  06.11.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.177.757
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.088.878
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Universitet
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  Erhverv Randers
  Erhverv Skanderborg
  Erhvervscentret, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
  Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande

Projektresumé

Projektet skal udvikle metoder/modeller, der kan bidrage til ny viden, udvikling og vækst hos deltagende SMV’er og samtidig øge beskæftigelsen blandt kandidater fra Arts.

Arts vil i samarbejde med Erhverv Randers, Erhverv Skanderborg, Erhverv Silkeborg, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og Business Horsens og en række SMV’er etablere et forløb, som klæder kandidater bedre på til jobs i det private erhvervsliv. I særdeleshed vil forløbet have fokus på SMV’ernes behov for innovation og udvikling, og det er tanken, at en matchmaking på lidt længere sigt vil føre til en øget ansættelse af humanistiske kandidater i SMV’er. Projektet vil endvidere være med til at styrke og inspirere til endnu mere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet og at transportere viden og erfaring mellem universitetet og virksomhederne.

Projektets hovedformål er at bringe kandidaternes kompetencer i spil i SMV’erne med henblik på at løse opgaver på højt fagligt niveau og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet. For at realisere dette er der imidlertid behov for, at kandidaterne fra Arts bliver bedre klædt på til dels at kunne beskrive deres kompetencer, dels at kunne forstå, hvordan de med deres kompetencer kan bidrage til at løse konkrete udfordringer hos SMV’er.

Det er forventningen, at en øget bevidsthed hos de studerende om, hvad de kan bidrage med, og hvordan de bedst kan bringe deres kompetencer i spil, vil sætte dem i stand til at skabe værdi for virksomhederne. Derudover vil der også skulle ske en kompetenceudvikling i virksomhederne, så kandidaterne opnår en viden om, hvilke udfordringer der findes i små og mellemstore virksomheder, så de med den baggrund kan få deres relevante kompetencer i spil.

Se evaluering af projektet (PDF)