Alle unge med imidt

Projektinformation

 • Startdato

  02.10.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.345.510
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.622.353
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Projekter iMidt
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000

Projektresumé

Formål og forventede effekt

Projektets formål er at øge optaget på ungdomsuddannelserne, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette vil betyde, at målgruppens beskæftigelsesgrad øges og at deres livsindkomst forbedres. Dette vil desuden medføre en øgning i arbejdsudbuddet i regionen samt en opkvalificering i arbejdsstyrken. Dette vil ske ved at skabe nye samarbejder og metoder på tværs af aktører, som kan samarbejde om at lette de unges vej og hverdag mod og gennem en ungdomsuddannelse.

Projektets overordnede aktiviteter og hvordan de forventes at lede til de ønskede resultater:

 • Hovedaktiviteter målrettet at skabe klynger af samarbejdspartnere, som sammen skal være med til at skabe en mere helhedsorienteret indsats på området omkring unge med særlige udfordringer. Her forventes det, at der skabes tre overordnede klynger, med relevante aktører, som har ekspertviden på området og muligheden for og mod på at indgå i nye brobyggende samarbejder.
 • Hovedaktiviteter omkring oprettelsen af ungefokusgrupper, som kan se udfordringerne i projektet fra målgruppen synspunkt. Her forventes det, at der oprettes tre ungefokusgrupper, med unge fra målgruppen, som kan byde ind med vigtige elementer set fra målgruppens ståsted. Der tilknyttes en ungefokusgruppe i hver klynge.
 • Hovedaktiviteter målrettet inklusionsforløb har til formål at flytte de unge fra deres nuværende situation til en situation, hvor de påbegynder, fastholdes i eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Indholdet i disse forløb skabes i et samarbejde med de relevante offentlige og private aktører i hver klynge, med de relevante målgrupper af unge. Her forventes det, at der skabes nye metoder og samarbejder på tværs af aktører, som kan videreformidles og bruges af andre kommuner og uddannelsesinstitutioner.
 • Hovedaktiviteter ved ungeevents har til formål at motivere og engagere de unge i projektet. Disse har til hensigt skal samle de unge omkring projektet og være med til at motivere dem til at fortsætte. Der afholdes en afslutningskonference som har som formål at videreformidle de opnåede resultater, som projektet har opnået. Det er planen at de nye metoder og brobyggende samarbejder skal offentliggøres og der kan henvises til det gennemarbejdede materiale vedr. projektets resultater, som vil være tilgængeligt for alle aktører på området efterfølgende.
Se evaluering af projektet (PDF)