Antisvig-politik

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en politik til forebyggelse og bekæmpelse af svig med midler fra Regionalfonden og Socialfonden Plus.

  • Opdateret 9. december 2022

Et vigtigt element i forvaltningen af Regionalfonden og Socialfonden Plus er at sikre, at der er effektive og proportionale tiltag, som forebygger og opdager svig. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en antisvig-politik.

Hvis du har en konkret mistanke om svig med EU-midler fra Regionalfonden og Socialfonden Plus, kan du anmelde din mistanke til Erhvervsstyrelsen. 

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet. 

Erhvervsstyrelsen har pligt til at behandle alle anmeldelser – uanset om de er anonyme, eller kommer fra navngivne personer. Erhvervsstyrelsen kan dog kun reagere på en henvendelse med en konkret mistanke om svindel. Derfor bedes du oplyse, hvilket projekt der er tale om, og hvilke konkrete forhold, der indikerer svig. Vi kan ofte ikke reagere på henvendelser, der ikke er konkrete nok.

Som anmelder skal du  være opmærksom på, at du også selv kan blive straffet, hvis du har udført en strafbar handling eller har medvirket til strafbare handlinger. 

Brug vores whistleblower-formular ved mistanke om svindel

Har du mistanke om svindel, kan du benytte vores whistleblowerordning. Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan selv vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet.