Banebrydende løsninger til fremtidens udfordringer

Sjælland og øerne skal være verdensledende inden for udviklingen af bioteknologi, der bidrager til at løse globale og lokale klima- og miljøudfordringer.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

”Det tager for lang tid og er alt for dyrt, når nye biologiske produkter skal introduceres på markedet.  Derfor udvikler vi teknologier til at gøre bioprocesudvikling og forskning mere pålideligt, effektivt og datadrevet. Vores ambition er at blive go-to-fermenteringsplatformen og radikalt sænke adgangsbarrieren for nye biofarma-, industribiotek- og fødevare-biotekprodukter”, fortæller Toke Faurby, som er administrerende direktør i atSpiro.

Besparelser i både tid og omkostninger

atSpiro udvikler smart laboratorieudstyr, og med hjælp fra en unik og proprietær sensorteknologi opgraderer virksomheden eksisterende workflows og infrastruktur med automatisk dataindsamling og eksperimental kontrol. Det betyder, at virksomheder kan bringe nye produkter som enzymer, fødevareingredienser eller antistoffer til markedet hurtigere og med lavere produktionsomkostninger.

 Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions, der er støttet af EU, har hjulpet Toke Faurby og hans team med udvikling af et system til målinger og proceskontrol af fermenteringer.

”Vi har fået hjælp af erhvervsfyrtårnet til at udvikle metoder til at karakterisere biosolutions-processer og lære mere om opskalering. I den forbindelse har vi blandt andet indgået et samarbejde med en forsker fra RUC og en ekstern samarbejdspartner, hvor vi kigger på, hvordan vi gennem forsøg med vores system kan se præcist hvordan metabolismen vil ændre sig, når vi ændrer procesparametrene”, fortæller Toke Faurby. 

Administrerende direktør Toke Faurby fra atSpiro

Administrerende direktør Toke Faurby fra atSpiro

Bioteknologivirksomheder fra hele landet er velkomne

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions har base på Sjælland, men virksomheder fra hele landet, der arbejder med bioteknologi, kan deltage. Målet med erhvervsfyrtårnet er at skabe de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark grønnere.

”Igennem projektet har vi kunnet vise, hvordan vores produkt skaber værdi, når man skal udvikle og opskalere en bioproces. Helt konkret har vi kunnet vise, hvordan man kan køre mange forsøg i parallel på vores system, og det har skabt forståelse for, hvordan man opskalerer en bioproces. Og det er virkelig værdifuldt for os, for nu kan vi tage den viden med ud, når vi skal hjælpe andre virksomheder der har tilsvarende udfordringer,” udtaler Toke Faurby.

Måske kan du også få sat spot på netop din ide, prototype eller løsning? Bag Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions står offentlige aktører og private virksomheder, der er klar til at invitere dig ind i det faglige partnerskab.

”Vi har gennem samarbejdet med erhvervsfyrtårnet fået mulighed for at arbejde med data på en ny måde, og det har været et tydeligt proof of concept på vores teknologi – og det er vigtigt i vores videre kommercialiseringsarbejde”, konkluderer atSpiro-direktøren.

Har vi vækket din interesse?

Skal din virksomhed også være med til at udvikle teknologi og kompetencer inden for bioteknologi?

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA Om atSpiro

atSpiro er en dansk biotek-virksomhed beliggende i Søborg. Virksomheden blev etableret i 2019 og beskæftiger sig med udvikling af teknologier, som skal gøre udvikling og forskning i bioprocesser mere pålidelige, effektive og datadrevne. atSpiro samarbejder med flere prominente virksomheder på biotek-området og har modtaget støtte fra blandt andet Innovationsfonden, REACT-EU og Danmarks erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om atSpiro

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

Sjælland og øerne skal være verdensledende inden for udviklingen af biosolutions, der bidrager til at løse lokale og globale klima- og miljøudfordringer. Det skal, blandt andet, ske igennem investeringer i nye testanlæg, som skal give virksomheder adgang til test og produktion fra laboratorieniveau til fuld skala. Det ambitiøse fyrtårnsprojekt Biosolutions Zealand skal sammen med en række af Danmarks bioteknologiske virksomheder som ligger inde med unikke produkter, viden og kompetencer, løfte hele sektoren yderligere op til internationalt niveau. Det er nemlig afgørende for biosolutions-virksomheders konkurrenceevne, at der er optimale muligheder for at udvikle, teste og opskalere nye og innovative produkter og løsninger.

Besøg hjemmesiden for Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions