AutoTurf: Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner

Projektinformation

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  31.01.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.956.351
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.978.176
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Sidis Robotics ApS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6400
 • Partnere

  Banke ApS
  CLEAN
  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektresumé

Formålet med AutoTurf projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner.

Baseret på en innovativ prototype af en autonom robot, som kan monteres med forskellige værktøjer til græspleje (klipning, slåning og vertikalskæring), bliver der gennem en omfattende innovationsindsats skabt grundlag for et færdigt koncept til en fuldt funktionsdygtig autonom robot til græspleje. Derved etableres mulighed for at markedsintroducere et nyt produkt til automatiseret og multifunktionel græspleje på større sammenhængende arealer. Hér findes ikke for øjeblikket godkendte autonome robotter, som dækker kravene til professionelle high-end maskiner.

AutoTurf er opbygget af følgende elementer:

 • Grundmaskine med en hybridelektrisk drivlinje som leverer energi til hjulmonterede fremdriftsmotorer såvel som elektrisk drevne græsplejeværktøjer monteret i et ophæng så de på en enkel måde kan udskiftes,
 • Autonom styringsenhed med en GPS-styret brugervenlig kontrolenhed der giver præcis kursstyring, optimal frekvens, mønster og køreadfærd for græspleje, og
 • Sikkerhedssystem bestående af patentanmeldt og godkendt maskinafskærmning med indbygget laserscannersystem og nødstop kontaktflade.Innovationsindsatsen i AutoTurf projektet frembringer ny viden og færdigheder målrettet centrale elementer, der er en forudsætning for energieffektive autonome robotter: sikkerhedsafskærmning, hybridelektrisk drivlinje, kurs- og positioneringssystem, energioptimeret ruteplanlægning, og brugerstyring.

Projektet hviler på Region Syddanmarks viden og kompetencer inden for energieffektivisering, mekatroniske systemer og autonom robotteknologi.

Det innovative AutoTurf koncept med en energieffektiv autonom robot til græspleje på større sammenhængende græsarealer er især nyskabende ved, at der skabes mulighed for fuld automatisering af en omfangsrig og stærkt rutinepræget græsplejeopgave. Derved bliver klassiske automatiseringsfordele introduceret, hvilket reducerer driftsomkostninger til personale, brændstof og maskinafskrivninger. Samtidigt mindskes forbruget af pesticider og gødning som følge af optimeret græspleje. Den autonome robotløsning lægger sig ind under megatrenden for udvikling af selvkørende køretøjer. AutoTurf forventes at opleve stor efterspørgsel i markedet for professionel græspleje. Værdiskabelsen vil være lokaliseret i et af Region Syddanmark yderområder.

Se evaluering af projektet (PDF)