Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Projektinformation

 • Startdato

  01.11.2017
 • Slutdato

  28.02.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  20.125.024
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.634.429
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ress.effektive SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Gate 21
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2620

Projektresumé

Energi- og materialeeffektive virksomheder på Bornholm

Formålet er at støtte små og mellemstore virksomheder på Bornholm i grøn forretningsudvikling med fokus på energi- og materialeeffektiviseringer og muligheder for at opnå konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services i en cirkulær økonomi.

Projektet bidrager til realisering af Bornholms Bright Green Island strategi og mål om CO2 neutralt samfund i 2025. Målet er, at 30-40 virksomheder får udviklet en grøn forretningsmodel, som kan lede til energi- og materialeeffektiviseringer. Heraf vil 15-20 virksomheder via et intensivt, individuelt konsulentforløb udvikle en helhedsorienteret grøn forretningsmodel til udmøntning af en ny grøn forretningsidé, og 15-20 virksomheder vil via netværksbaserede forløb udvikle en grøn forretningsmodel med fokus på optimering af virksomhedens eksisterende forretningsmodel.

Projektet formål og effekter sikres gennem 6 hovedaktiviteter:

 • Projektopstart, konceptudvikling og rekruttering af virksomheder: Her etableres projektets rammer og tilbud til virksomhederne, og 30-40 SMV’er rekrutteres.
 • Workshops og netværk: Der gennemføres tværgående workshops, hvor alle virksomheder får hjælp til at kortlægge deres nuværende ressourceforbrug og strategier og opstille mål for effektivisering og forretningsudvikling.
 • Udvikling af grønne forretningsmodeller: Alle virksomheder udvikler en grøn forretningsplan for realisering og implementering af de grønne forretningsmodeller. Rådgivere og eksperter vil blive tilknyttet forløbene, og udvalgte projektpartnere vil følge virksomhederne både under og efter udviklingsforløbet.
 • Investeringer og implementering: Virksomhederne kan søge investeringsstøtte til gennemførelse af de første elementer i planen.
 • Kommunikation, cases og effektmålinger: Der vil blive udviklet en fælles kommunikationsstrategi og –plan for projektet. Afslutningsvis vil projektets metoder, virksomhedscases, effekter etc. blive formidlet via informationsmateriale og events.
 • Projektledelse og administration: Gate 21 vil varetage projektledelsen og sikre koordinering, fremdrift og resultater i henhold til projekt- og tidsplanen samt overholdelse af budgettet og rapportering. Der vil blive nedsat en projektgruppe og en styregruppe bestående af projektets partnere.

Projektet gennemføres af Gate 21 og otte bornholmske partnere, der dels har en stor kontaktflade og kendskab til de bornholmske virksomheder, dels er fagligt stærke inden for forske

Se evaluering af projektet (PDF)