Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange

Projektinformation

 • Startdato

  21.06.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.622.014
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.811.007
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  EUC Nord
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9800
 • Partnere

  AMU Nordjylland
  EUC Nordvest
  S/I Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Projektresumé

Formålet med projektet ”Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange” er at rekruttere flere unge til STEM-erhvervsuddannelserne, med særligt fokus på at rekruttere blandt pigerne, der i dag er markant underrepræsenteret på STEM-erhvervsuddannelserne.

Projektet vil skabe øget rekruttering ved at:

 • styrke unges forståelse for mulighederne i STEM-erhvervsuddannelse
 • vække unges interesse via praksisafprøvning
 • motivere piger til at vælge STEM-uddannelse.

Dette gøres primært igennem særlige forløb, hvor unge fra grundskolen/efterskolen/FGU kommer ud på erhvervsskolerne og deltager i projektsamarbejder eller valgfag, hvor de – via praksisafprøvning - skal bruge STEM-kompetencer til at løse en bæredygtig problemstilling.

Projektet kobler erfaringer og læringer fra de særlige forløb til at skabe positive historier på de sociale medier, med henblik på at motivere og rekruttere mere bredt blandt unge der ikke deltager i projektet.

Se evaluering af projektet (PDF)