Nyhed

Bæredygtighed er blevet byggebranchens vigtigste konkurrenceparameter

For 24 år siden etablerede Martin Skou sin virksomhed med en ambition om at være bedst i Storkøbenhavn. I dag udfører Skou Gruppen, som han selv kalder ”et forvokset tømrerfirma”, total-, hoved- og fagentrepriser suppleret med tømrer-, snedker- og mureropgaver for mange offentlige kunder, blandt andre Region Hovedstaden, Forsvaret og EU’s Miljøagentur. Og bæredygtighed er blevet en fremtrædende del af virksomhedens DNA.

  • 1. september 2023
  • Forretningsudvikling, konkurrenceevne og digitalisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Iværksætteri
Martin Skou fra Skou Gruppen

Martin Skou, administrerende direktør i Skou Gruppen

Foto: Erhvervsstyrelsen

Skou Gruppen har i dag seks ejere, hvoraf fem til daglig arbejder i virksomheden. Den sjette ejer er formand for bestyrelsen. Organisationen er flad og beskæftiger cirka 150 ansatte. Omsætningen har de seneste år ligget stabilt omkring 350 millioner kr. 

Vi har i dag en passende størrelse og har ikke en målsætning om at vokse. Vi har en rigtig fornuftig omsætning og et passende antal medarbejdere. Det giver os overskud og mulighed for at fokusere på at agere bæredygtigt alle steder, hvor det er muligt, så det gør vi, fortæller Martin Skou, som er virksomhedens administrerende direktør. 

En lang og omfattende indsats

Skou Gruppen har arbejdet aktivt med bæredygtighed gennem længere tid. Og har de seneste år været på forkant af de voksende krav fra kunderne om dokumentation af indsatsen. Kunderne vil have politikker, ESG-rapporter og handleplaner på bordet, og det kan være svært at leve op til det hele og agere bæredygtigt i alle forhold. Skou Gruppen er imidlertid godt på vej, og direkte adspurgt nævner Martin Skou en lang række områder, hvor hans virksomhed udviser ekstra ansvarlighed. 

I bund og grund er vi et tømrerfirma og har derfor en forkærlighed for træ. Det betyder, at vi i store projekter prøver at udskifte betonelementer med træ, hvor det er muligt, og det har vi haft stor succes med. Seneste eksempel herpå er ved et skolebyggeri i Hillerød. Der udledes meget CO2 ved produktion af beton, mens træet jo optager CO2, så det giver rigtig god mening, pointerer han.

Virksomheden er desuden i gang med at udskifte bilparken med elbiler, der er planlagt etablering af solceller på bygningen, der skal etableres en grøn væg til fremme af biodiversitet, alle har stort fokus på affaldssortering, og der satses på genbrug af materialer, hvor det er muligt. Og der er kæmpe opmærksomhed på miljøbelastningen ved transport og på byggepladsernes energiforbrug. Det er imidlertid ikke ledelsen, der egenrådigt har dikteret indsatsen på området – tværtimod. Martin Skou oplever stor opbakning fra hele medarbejderstaben i udviklingen af den bæredygtige profil.

Der er nærmest gået sport i at gøre tingene så fornuftigt som muligt. Vi har fra dag et inddraget medarbejderne i arbejdet, og vi er i fuld gang med at udvikle vores bæredygtighedsstrategi, som der er stor opmærksomhed omkring i hele huset. Og der kommer hele tiden masser af gode ideer til, hvad vi kan gøre endnu bedre; i øjeblikket er vi for eksempel ved at undersøge, om vi ved at medbringe et mobilt solcelleanlæg kan lave vores egen strøm ude på byggepladsen, fortæller han.   

Mere bæredygtighed i byggebranchen er påkrævet

Skou Gruppens indsats og erfaringer på bæredygtighedsområdet er blevet bemærket i branchen, og Martin Skou sidder i bestyrelsen for ”Byggeriets handletank for bæredygtighed”, hvor man blandt andet formulerer forslag til Folketinget om, hvordan byggebranchen bliver mere bæredygtig. Og det haster med at få lavet de rigtige løsninger, for branchen er en stor CO2-udleder.   

Jeg vil gerne være med til at skubbe byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning. Særligt de små- og mellemstore virksomheder føler sig måske så pressede på omkostningerne, at de ikke er i stand til at tænke bæredygtighed ind i deres forretning. Men om du vil eller ej, så er bæredygtighed et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til at blive valgt til eller fra, og der er masser af hjælp at få gennem for eksempel SMV:Grøn og sparring med de regionale erhvervshuse, siger Martin Skou.   

Han fremhæver samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden i det EU-støttede projekt og den sparring, som både har givet Skou Gruppen konkrete redskaber til at arbejde med reduktion af CO2-aftrykket og værktøjer til at rokke ved virksomhedens mindset med inddragelse af alle medarbejderne i bæredygtighedsrejsen. 

Vi er håndværkere, og for os er det naturligt at fokusere på den daglige drift. I samarbejdet med SMV:Grøn har specielt den gensidige forpligtelse, hvor vi har skullet matche den tildelte støtte 1:1, været god for os, for vi har fået masser af hjælp, men har samtidig skullet involvere os – og der er blevet stillet store krav til os. For at gøre os fortjent til den økonomiske støtte har vi skullet prioritere projektet og sætte både økonomiske og personalemæssige ressourcer af til arbejdet, og det har virkelig givet pote, udtaler direktøren. 

Bæredygtighed og socialt ansvar er to sider af samme sag

Hos Skou Gruppen er arbejdet med bæredygtighed og social ansvarlighed koblet tæt sammen. Virksomheden har cirka 30 lærlinge ansat, hvilket er mange i forhold til det samlede medarbejderantal. Desuden har virksomheden været en del af Ukraine-indsatsen, og ifølge Martin Skou er det en helt naturlig ting at sige ja til at give nogen en chance. 

Det er vigtigt for os, at vi har en stærk kultur, hvor der er plads til alle. Det ligger også dybt forankret i vores DNA. Senest har vi iværksat aktiviteter for at få flere piger i byggebranchen, og det er fantastisk at se, hvor mange piger der vælger en håndværksmæssig fremtid til. På vores arbejdsplads hersker der ikke nogen macho-kultur, for det gider vi ikke, og de kvindelige lærlinge ved, at det slipper de for hos os, understreger Martin Skou. 

Virksomheden er gennem samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden og SMV:Grøn blevet mere afklaret omkring, hvordan og på hvilke områder der kan skrues markant op for bæredygtighedsindsatsen. De ansatte er kommet med på rejsen, og politikker og strategier er på plads. På falderebet byder administrerende direktør Martin Skou ind med noget, der lyder som en overordnet målsætning:

Vi ønsker at blive en bedre bæredygtigheds- og klima-sparringspartner for bygherrer, entreprenører og samarbejdspartnere. Og vi er godt på vej.

Fakta om SMV:Grøn 2.0

SMV:Grøn 2.0 er en EU-finansieret voucherordning støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Voucherordningen har fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder, som ønsker at forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling og har øget fokus på at reducere virksomhedens ressourceforbrug og affaldsmængder.

Har din virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi? 

Ansøg fra den 13. september 2023.

Har din virksomhed i stedet brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grønne Kompetencer du skal ansøge indenfor.

SMV:Grøn 2.0 er er del af Virksomhedsprogrammet