Bedre brug af byggeaffald

Projektinformation

 • Startdato

  20.04.2015
 • Slutdato

  01.03.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.136.139
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.068.070
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Kolding Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6000

Projektresumé

Formålet er at fremme bæredygtig ressourceoptimering og cirkulær økonomi inden for affaldshåndtering, byggeri, arkitektur og design gennem nye samarbejdsformer mellem private SMV’er og offentlige aktører i Kolding by. Samtidig vil man understøtte nye innovative iværksættervirksomheder eller forretningsløsninger ved fx at inddrage socialøkonomiske virksomheder. Indsatsen vil fremme den cirkulære økonomi inden for byggeaffald ved at tænke i forskellige tilgange: reducér, optimér og recirkulér byggeaffald.

Den grundlæggende idé er derfor at skabe et triple helix ’udviklingsrum’ med deltagelse af aktører og interessenter, som ikke normalt samarbejder direkte om byggeaffald, bl.a. designere, arkitekter, producenter, bygherrer og håndværkere. Udviklingsrummet vil konkret være en række innovationslaboratorier samt en udviklingspulje, som byens SMV’er kan søge.

Opdraget er:

 • at udvikle cirkulære løsningsmodeller i forhold til byggeaffald, som en værdifuld ressource at finde svar på de udfordringer Kolding by står overfor jf. den integrerede by-udviklingsstrategi,
 • at skabe konkrete business cases omkring nye produkter, metoder eller konkrete virksomheder, som enten kan begrænse tilgangen af byggeaffald.

Forventede effekter

 • Det forventes, at 20-40 virksomheder vil arbejde med nye innovative løsninger i innovationslabs, og at effekten vil være at ca. 15 SMV’er vil implementere disse løsninger.
 • Det forventes, at projektets analysefase vil frembringe valide data på byggeaffaldsstrømme i Kolding by, så effekterne på co2 emissionen og energieffektiviteten kan beregnes mere præcist.