Bedre Brug af Byggeaffald i Vejle By

Projektinformation

 • Startdato

  20.04.2015
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.297.188
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  648.594
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Byudvikl. gennem innovative virks.
 • Støttemodtagerens navn

  Vejle Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  7100

Projektresumé

Projektet implementerer dele af Vejles helhedsorienterede by-strategi: "Viljen til bæredygtig by".

Formålet med projektet er, at fremme bæredygtig ressourceoptimering og cirkulær økonomi inden for affaldshåndtering, byggeri, arkitektur og design gennem nye samarbejdsformer mellem private SMV’er og offentlige aktører i Vejle by (Offentlig Privat Innovation, OPI).

Samtidig understøtter projektet nye innovative iværksættervirksomheder eller innovative forretningsløsninger ved for eksempel af inddrage socialøkonomiske virksomheder, der kan spille en rolle i forhold til udsatte grupper i Vejle By til gavn for en social bæredygtighedsdimension.

En vis del af byggeaffaldet genanvendes i dag, men der er behov for langt smartere metoder og mere intelligente løsninger for at fremme den cirkulære økonomi inden for byggeaffald ved at tænke i forskellige tilgange:

 • Reducér byggeaffald (Reduce) = reduktions af affald
 • Recirkulér byggeaffald (Recircle) = genanvendelse i nyt byggeri
 • Optimér byggeaffald (Upcircle) = nye produkter i ny kontekst.

Den grundlæggende idé er derfor, at skabe et triple helix ’udviklingsrum’ med deltagelse af aktører og interessenter, som ikke normalt samarbejder direkte om byggeaffald, bl.a. designere, arkitekter og håndværkere.

De centrale erhvervsaktører er SMV'er i Vejle by, herunder producenter, håndværkere, entreprenører, private bygherre og andre inden for bygge- og anlægsindustrien. Udviklingsrummet vil konkret være en række innovationslaboratorier.

Opdraget er:

 • At udvikle cirkulære løsningsmodeller i forhold til byggeaffald, som en værdifuld ressource
 • At finde svar på de udfordringer Vejle by står overfor jf. den integrerede byudviklingsstrategi
 • At skabe konkrete business cases omkring nye produkter, metoder eller konkrete virksomheder, som enten kan begrænse tilgangen af byggeaffald.

Det forventes, at 40 virksomheder vil arbejde med nye innovative løsninger, 10 virksomheder vil udvikle koncepter til nye produkter eller løsninger og effekten vil være, at cirka 5 SMV' er vil implementere disse løsninger.