Bedre erhvervsuddannelser

Projektinformation

 • Startdato

  01.04.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.149.309
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.574.654
 • Indstillet af

  Vækstforum Bornholm
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhvervsuddannelser
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Erhvervsskole, Campus Bornholm
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700

Projektresumé

Formålet med projektet er at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse (direkte efter 9. eller 10. klasse samt fra Sprogcenteret), fastholde flere i uddannelse og sikre at flere elever gennemfører den påbegyndte uddannelse.

Det vil ske gennem udvikling af et fagligt stærkt og dynamisk uddannelsesmiljø, med overordnet fokus på:

 • målrettet vejledning - før uddannelsen
 • målrettet vejledning - i uddannelsen
 • at øge elevernes innovationskompetencer
 • at styrke og videreudvikle talentudviklingsforløb
 • at gentænke praktikforløb

Indsatserne vil tilsammen styrke erhvervsuddannelserne, øge attraktiviteten, lette overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse, højne det faglige niveau og øge samarbejdet med erhvervslivet. Det er desuden med til at skabe flere praktikpladser og der er øget fokus på at sikre, at fremtidens faglærte imødekommer erhvervslivets behov for arbejdskraft med øgede kompetencer på højt niveau, bl.a. inden for innovation.

Den fysiske ramme for projektet er Innovationscenteret, som etableres på Campus Bornholm i forbindelse med den fysiske sammenlægning af Campus Bornholms uddannelser. Innovationscenteret er inspireret af bl.a. Aalto Design Factory, FabLab og Makerspaces - miljøer hvor innovation, entreprenørskab, research, digitalisering, teknologi og iværksætteri er omdrejningspunkter.

Innovationscenteret skal være et kreativt værksted, hvor elever, lærere og virksomheder mødes, hvor der bliver tænkt, udviklet, eksperimenteret, afprøvet og realiseret nye ideer. Innovationscenteret vil både fungere som undervisningsfacilitet i løbet af skoledagen, og spille en vigtig rolle efter skoletid, som Åbent Værksted. Centeret vil være tilgængeligt for alle, som har lyst til at bygge, skabe, lege, udvikle og konstruere i fællesskab med andre.

Øens virksomheder spiller en meget central rolle i projektet. Der er derfor et øget fokus på at sikre et bedre og bredere samarbejde med virksomhederne, da deres deltagelse i projektet er medvirkende til at sikre, at kvaliteten af erhvervsuddannelserne øges.

Et mere velfungerende samarbejde i mellem erhvervsliv, skole og elever vil være medvirkende til at skabe flere praktikpladser, et godt netværk og på sigt flere faglærte, som både vil komme elever og erhvervsliv til gode.