BioReFuel

Projektinformation

 • Startdato

  31.08.2022
 • Slutdato

  31.08.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.002.729
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.702.320
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Grøn, digital genstart af SMVer
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2800

Projektresumé

Projektet er fase 3 af et demonstrationsprojekt, hvis første to faser har modtaget støtte fra EUDP. Indeværende projekt ønsker at undersøge mulighederne for at kombinere PtX-produceret grøn brint med biogas og CO2 med det formål at maksimere mængden af bæredygtig metanol, der kan produceres via en ny innovativ totrins bioreformeringsproces, kaldet BioReFuel.

Projektet ønsker at underbygge forretningsrationalet i en alternativ anvendelse af biogas, herunder til bæredygtig metanolproduktion, der kan finde anvendelse som alternativ brændsel til den tunge transport. I denne tredje fase af projektet foretages en langsigtet test af det eksisterende mobile demonstrationsanlæg med det mål at bevise teknologiens modenhed, livstid samt evne til at opskalere produktionen af bæredygtig metanol i kombination med grøn brint og CO2 fra den større industri. Indeværende projekt falder dermed i kategorien “forsknings- og innovationsaktivitet”.

Projektet søger at afdække forretningspotentialet for teknologien, og er derfor sidste fase inden en potentiel kommercialisering af teknologien.