Biosolutions Zealand II - Flere SMV'er i værdikæden

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2023
 • Slutdato

  31.08.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.747.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.248.200
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Internationalisering, digitalisering og grøn omstilling
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180

Projektresumé

Projektet er en del af en samlet indsats, hvis formål er at videreudvikle et internationalt erhvervsfyrtårn inden for biosolutions med udgangspunkt i region Sjælland. Det sker ved at udvikle flere SMV’er til at indgå i symbiose- og værdikædesamarbejder med virksomheder inden for biosolutions.

Gennem projektet afdækkes symbiosepotentialet inden for biosolutions på Sjælland, og på den baggrund identificeres sjællandske SMV’er med potentiale til at indgå i biosolutions værdikæde- eller symbiosesamarbejder. 20 af dem får hjælp til at tilpasse deres forretningsmodel og etablere nye forretningssamarbejder med biosolutions virksomheder.

Indsatsen bidrager til et bredere, mere ressourceefficient fyrtårn, hvor restprodukter udnyttes og anvendes optimalt, og som bidrager til den grønne omstilling.