Boost Bornholm

Projektinformation

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.769.385
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.965.075
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Erhv.udd.(voksne) og videreg.udd.
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Erhvervsskole, Campus Bornholm
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  3700

Projektresumé

Projektets formål er at sikre kompetencegivende uddannelse for faglærte medarbejdere i SMV virksomheder samt tilbyde kompetencegivende uddannelse af ufaglærte voksne, der er arbejds-­ og uddannelsesparate og som kan indgå i en virksomheds samlede plan for udvikling af uddannelsesniveauet for virksomhedernes medarbejdere, og dermed medvirke til at realisere virksomhedernes samlede vækst.

Projektet vil således videreuddanne 40 faglærte medarbejdere i udvalgte SMV virksomheder. Der vil blive lavet aftaler med den enkelte medarbejder om en uddannelsesplan, der sikrer et kompetence løft for den enkelte medarbejder til Akademiniveau.

Derudover vil projektet visitere en række ufaglærte. Målet er at 140 ufaglærte får en kompetencegivende uddannelse. De ufaglærte knyttes til de deltagende SMV virksomheder - eksempelvis i en jobrotationsordning. Dette betyder, at virksomhederne har mulighed for at investere i uddannelse og dermed råder over de rette kompetencer og derved styrkes konkurrencemæssigt.

Projektet vil screene 120 SMV virksomheder gennem hele projektperioden.

Der vil sammen med projektets partnere blive udviklet en samarbejdsmodel, der via de konkrete kompetence forløb skal være med til at øge 40 SMV virksomheders reelle kompetenceniveau og dermed øge virksomhedernes mulighed for vækst og indtjening gennem målrettet kompetenceudvikling. Modellen vil fremover blive videreført af projektets partnere.

Overordnede aktiviteter:

 • Udvælgelse og aftale med 40 SMV virksomheder, der ønsker at videreuddanne deres faglærte medarbejdere.
 • Afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling af ansatte faglærte medarbejdere.
 • Valg af konkret AU-uddannelse for den enkelte medarbejder og igangsættelse af uddannelsesforløb.
 • Afdækning af virksomhedernes behov for ufaglærte voksne, der er arbejdsparate, således at disse nye medarbejdere, via en visitering og afklaring af kompetencer og ønsker får et uddannelsesforløb, kan tilføre virksomhederne kapabilitet.
 • Løbende dialog med ledere af virksomheden og medarbejderne for at sikre fastholdelse i uddannelsesforløbet