Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge

Projektinformation

 • Startdato

  07.04.2016
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.225.593
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.612.796
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Flygtningehjælp
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  6000
 • Partnere

  Foreningen Business Kolding /Kolding Erhvervsråd
  Kolding Kommune

Projektresumé

Formålet med projektet ”Social inklusion af udsatte flygtninge” er, via et partnerskab mellem Kolding Kommune, Integrationsnet Kolding og Business Kolding at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Projektets målgruppe er nyankommne flygtninge med særlige udfordringer såsom traumer, sociale, fysiske og psykiske barrierer, som på forskellig vis er en hindring for at blive inkluderet på det danske arbejdsmarked. Via såkaldte ” Place and Train”-forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats omkring de sociale og psykiske udfordringer, vil den enkelte flygtning placeres i støttede og coachede praktikforløb ude i virksomheden, fremfor via forløb der ligger før borgeren bliver tilknyttet en virksomhed. Dertil kobles en mentorordning for den enkelte flygtning mhp. at sikre en ”livline” for den enkelte og dermed sikre en bredere inkluderende sammenhæng i indsatsen.

Virksomhederne vil blive klædt på til opgaven gennem en support-service, hvor de løbende, og forud, kan få hjælp og vejledning til at håndtere den inkluderede indsats.

Samlet vil kombinationen af et Place and Train-forløb, mentorordning og support-service for virksomheder give en langt bredere omfavnelse af de udfordringer der er koblet til inklusion på arbejdsmarkedet. Målet er efter projektets gennemførelse, at de gjorte erfaringer kan danne grundlag for en bredere implementering i flere kommuner i Syddanmark, og yderligere på sigt via Integrationsnets kommunale netværk med 82 deltagende kommuner.

Målet i projektet er, at 144 udsatte flygtninge påbegynder et Place & Train forløb, hvoraf 115 kommer i etablerede praktikforløb.

Det er forventningen, at 100 vil gennemfører fulde Place & Train forløb, herunder den fulde praktikperiode mhp. at være klar til at kunne inkluderes på arbejdsmarkedet.

Det forventes, at 27 udsatte flygtninge, via projektets aktiviteter, vil være i beskæftigelse umiddelbart efter projektets afslutning, samt yderligere 15 i beskæftigelse 6 måneder efter projektets afslutning.

Se evaluering af projektet (PDF)