Cirkulær innovation i partnerskaber

Projektinformation

 • Startdato

  11.06.2018
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.883.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.941.500
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9400
 • Partnere

  Aalborg Universitet

Projektresumé

Projektets formål er at skabe innovative løsninger i SMV’er i Nordjylland gennem et tæt samarbejde i partnerskaber med afsæt i forskning og viden.

Løsningerne tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov og eksisterende forretningsmodeller, og har til formål at bygge ovenpå dette gennem sparring med andre virksomheder og eksterne videnspartnere i innovationspartnerskaber. Innovationspartnerskaberne vil løbende modtage sparring fra et innovationsboard bestående af virksomhedsledere, forskere og andre videnspersoner, der kan bidrage til at sikre innovative løsninger.

Innovationspartnerskaberne skal omsættes til realiserbare outputs i form af nye løsninger eller produkter, der skal testes, valideres og kalibreres, før de præsenteres for potentielle investorer, og der lægges en handlingsplan for markedsintroduktion og skalering.