Cirkulære Byggeløsninger

Projektinformation

 • Startdato

  30.09.2016
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  5.539.590
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.769.795
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8000
 • Partnere

  Professionshøjskolen VIA University College

Projektresumé

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative SMV’ere med fokus på cirkulære byggeløsninger. Der tilstræbes synergi til områderne retail, byggeri, genanvendelse, affald, arkitektur, big data, vand og forsyning, og sunde bymiljøer.

SMV’ere ligger ofte inde med koncepter eller teknologier, der potentielt kan resultere i en innovativ løsning cirkulære byggeløsninger, men de har ikke altid selv innovationskompetencer til at nå i mål og mangler netværk og midler til den nødvendige faglige sparring.

I projektet øges innovationshøjden i SMV’ere igennem målrettede innovationsforløb med udgangspunkt i SMV’ernes behov, med videninstitutioner som hovedpartner, hvilket sikrer overførsel af viden og aktuel forskning af området til projektets SMV’ere.

SMV’erne vil opnå input og sparring i deres innovationsprocesser hen i mod udvikling af innovative løsninger og få mulighed for test og afprøvning af løsningernes anvendelighed. Dette vil skabe et øget antal innovative løsninger, som enten vil være nye for markedet eller for projektets SMV’er.

Projektet vil gennem screening af relevante projekter, opfølgende interviews og netværksaktiviteter identificere overordnede innovationsbehov og innovationspotentiale hos Region Midtjyllands SMV’ere, og derved SMV’ere med interesse og potentiale til at indgå i konkrete innovationsforløb med forskere.

Se evaluering af projektet (PDF)