Copenhagen Healthtech Solutions

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2016
 • Slutdato

  28.02.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  27.830.371
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.915.186
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1165
 • Partnere

  DTU

Projektresumé

Copenhagen Healthtech Solutions (CHS) udvikler 22 nye innovative SMV’er, som efter endt projektperiode markedsintroducerer nye produkter i form af varer eller tjenesteydelser. Det ved at lade 30 sundhedsteknologiske SMV’er gennemgå et innovationsforløb, hvor de bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for sammen at udvikle nye løsninger til produkter eller services. Projektet giver virksomhederne et optimalt udgangspunkt for udvikling af deres produkter, da virksomhederne gennem dialog med og test hos brugere og kunder kan målrette udviklingen af deres løsninger.

Innovationsforløbet består af fire hovedaktiviteter, der sikrer en koordineret indsats, hvor de rette forsknings- og praksisbaseret viden kobles til den enkelte SMVs løsningsbehov. De fire aktiviteter er:

 • Identificering af sundhedsteknologiske virksomheder,
 • Udvælgelse af virksomheder,
 • Matchning af virksomheder til videninstitutioner og testmiljøer og
 • Udvikling og test.

CHS succes er afhængig af et stærkt samarbejde mellem projektets partnere. Derfor er projektets fokus på etablering af samarbejdsstrukturer imellem de deltagende videninstitutioner og virksomheder. Virksomhederne investerer ca. 170.000. kr. i udviklingsforløbet, og får tilknyttet internationalt faglige forskningskompetencer fra videninstitutionerne. Samtidig sikres det i regi af Copenhagen Healthtech Cluster (Copenhagen Capacity), at virksomhederne får et optimalt procesforløb med maksimalt udbytte.

Forløbene forventes at være ca. 3 måneder.

Aktiviteterne gennemføres mellem partnerne Copenhagen Healthtech Cluster, DTU, København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (KU SUND), Copenhagen Business School (CBS). Derudover vil følgende testmiljøer indgå i projektets testpartnergruppe på det tidspunkt, der foreligger en konkret og fagrelevant case, der matcher dennes fagkompetencer: CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) i Region Hovedstaden, Rigshospitalets IdéRiget, Albertslund Kommune, Videncenter for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi v. Rigshospitalet, Glostrup og Herlev Hospital.

Projektets forventede effekter er:

 • 30 virksomheder samarbejder med videninstitutioner
 • 6 mio. kr. i privat investering som matcher offentlig støtte til innovations- og FogU projekter
 • 22 nye innovative virksomheder, som efter efter endt projektperiode markedsintroducerer nye produkter
 • Øget omsætning i de deltagende SMV’er på i alt 150 mio. kr.
 • Generer 150 arbejdspladser
Se evaluering af projektet (PDF)