CPH-FOOD 2

Projektinformation

 • Startdato

  28.08.2018
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.500.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.750.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2860
 • Partnere

  FBCD A/S
  Københavns Universitet

Projektresumé

CPH-FOOD2 er et fyrtårnsprojekt, der bygger videre på CPH-FOOD, og har til formål at skabe vækst, løfte andelen af innovative virksomheder og udvikle fødevaresektoren i Region Hovedstaden. Dette vil opnås ved at trække på erfaringer, metoder og kompetencer fra førende aktører fra hovedstadsregionen.

Udgangspunktet er virksomhedernes konkrete behov, herunder marked, teknologiudfordringer og barrierer.

Metoden er en koordineret indsats, der gør op med den hidtidige tradition for mindre og afgrænsede erhvervsfremmende enkeltindsatser. På tværs af det stærke partnerskab sættes det rette hold for at kunne gennemføre 20 innovationsforløb, der hjælper virksomhederne enten i partnerskab eller enkeltvis gennem et udviklingsforløb med videninstitutioner, som overordnet set vil resultere i 13 nye innovative virksomheder, nye produkter og processer eller konkrete løsninger, der enten er nye for virksomheden eller nye på markedet.

Projektet forventer at skabe 5 nye jobs fem år efter projektafslutning. Dette mål er baseret på forventningen om, at der kan identificeres innovationsprojekter med stort potentiale for skalering samt forventningen om, at projektet bidrager til et langvaigt samarbejde mellem videninstitutionerne og regionens virksomheder i fødevareklyngen.

Bag projektet står et stærkt partnerskab af aktører - DTU, KU, CAPNOVA og Agro Business Park med DTU som projektleder. Det samlede partnerskab repræsenterer en høj faglighed inden for fødevare- og innovationsområdet og har et stærkt netværk inden for sektoren både i Danmark og internationalt. Tilsammen kan holdet imødekomme de konkrete behov, der vil blive identificeret blandt fødevarevirksomheder beliggende i Region Hovedstaden.

CPH-FOOD2 vil skabe netværk mellem virksomhederne og deres partnere både i og uden for regionen og genere synlighed for den sjællanske klynge i forlængelse af det stærke CPH-FOOD brand. CPH-FOOD dækker over hele Sjælland, og med nærværende projekt vil der bygges bro til allerede eksisterende initiativer.