CTI - CleanTech Innovation

Projektinformation

 • Startdato

  29.11.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.607.600
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.964.560
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  DTU
  Fonden Business LF

Projektresumé

Region Sjællands virksomhedsspecialisering har gode forudsætninger for at kapitalisere på den grønne omstilling, men der er behov for at virksomhederne accelerer innovation og udvikling af nye cleantech produkter og løsninger, så de kan forblive konkurrencedygtige på de globale markeder med høje vækstrater.

Sjællandske virksomheder er mindre innovative end landsgennemsnittet og CTI har til mål at realisere cleantech virksomheders innovationspotentiale i Region Sjælland. CTI gennemfører 6 innovationssamarbejder mellem 15 SMVer og DTUs cleantech-relaterede forskningsinstittuter med det formål at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger.

Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om nye cleantech produkter og løsninger.

Projektet udbetaler 25% støtte til virksomhederne for erlagt arbejde i innovationssamarbejderne.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 6 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder. I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 14,85 mio. kr., øge eksporten med 5,94 mio. kr. samt skabe 8 nye vedblivende job i projektperioden.

5 år efter projektet forventes det at omsætningen beløber sig til 40 mio. kr, eksporten med 16 mio. kr. og at 22 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.

Se evaluering af projektet (PDF)