”Hele det maritime økosystem omkring projektet er vigtigt for vores fremtidige vækst.”

DanaDynamics er en maritim tech-virksomhed, der har fået hjælp af Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter. Samarbejdet har blandt andet gjort, at de sparer en masse ressourcer, når de skal ombord på færger.

  • Opdateret 18. april 2024

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Efter at DanaDynamics har været med i projektet omkring erhvervsfyrtårnet, har de sparet tid i forbindelse med lov og tilladelser, forklarer Lasse Skriver Møller, der er medstifter og partner i DanaDynamics.

”Samarbejdet med erhvervsfyrtårnet betyder, at det er meget lettere for os at gå ombord i eksisterende færger. Hvis vi kom som lille virksomhed og skulle spørge en masse kommuner om lov og tilladelse for at gå ombord i deres fartøjer, så ville det være meget mere ressourcekrævende,” siger han.

Danadynamics udvikler blandt andet et autonomt navigationssystem, som kan installeres i eksisterende færger.

”Det handler om lovgivningssporet omkring autonom maritimdrift og retrofit af ø-færger med autonome systemer.”

Medstifter og partner i DanaDynamics Lasse Skriver Møller

Medstifter og partner i DanaDynamics Lasse Skriver Møller

Vi satte vores præg på erhvervsfyrtårnet

Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter, der er ét ud af otte på landsplan, har base på Fyn, men virksomheder fra hele landet kan samarbejde om at skabe et internationalt epicenter omkring fremtidens robotter, droner og maritime teknologier.

DanaDynamics har været med fra start.

”Vi er etableret før opstarten af fyrtårnet og har med vores input været med til at præge de projekter, der er i erhvervsfyrtårnet,” fortæller Lasse Skriver Møller.

Og det har været godt givet ud.

”Hele det maritime økomiljø omkring fyrtårnsprojektet er utrolig vigtigt for vores fremtidige vækst,” fortæller Lasse Skriver Møller.

Tiltrække den bedste arbejdskraft

Fyn er udpeget som Danmarks robotcentrum, som skal fremme udviklingen af banebrydende teknologier til lands, til vands og i luften.

”Vores forventning til fremtiden er, at fyrtårnsprojektet kan være med til at skabe øget fokus på vores område – både det teknologiske og det geografiske – så vi kan tiltrække den bedste arbejdskraft, og så virksomheder rundt omkring i Danmark og i udlandet, kan få øje på, at der er mulighed for at lave gode samarbejder her.”

Måske kan du også få sat spot på netop din idé, prototype eller løsning?

Bag Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter står offentlige aktører og private virksomheder klar til at invitere andre ind i det faglige partnerskab.

Kampagne: Danmarks otte erhvervsfyrtårne sætter spot på innovative løsninger

De otte erhvervsfyrtårne er udpeget som strategisk vigtige indsatser i 2021-2027-programmerne. Erhvervsfyrtårnene fordeler sig over hele landet og arbejder med styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, life science, biosolutions, bæredygtigt byggeri, robotteknologi og vandteknologi. 

I vores kampagne kan du bl.a. møde Claus fra Task Engineering Danmark, Sofie fra Emento og Allan fra Grøngas – alle sammen virksomheder, der har fået hjælp til at styrke deres kompetencer, løsninger eller ideer hos et af landets erhvervsfyrtårne.

Læs alle historier fra kampagnen

FAKTA DanaDynamics

DanaDynamics er en maritim tech-virksomhed etableret i 2018. I 2019 lancerede virksomheden den første maritime drone, samt et autonomt navigationssystem, der gør det muligt at styre dronen på vandet. DanaDynamics specialiserer sig i autonome løsninger til skibe og droner og står således i spidsen for udviklingen af et navigationssystem, så skibe og droner kan sejle på vandet uden kaptajn og besætning.

Læs mere om DanaDynamics

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnene

I 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren en rammeaftale om opstart af erhvervsfyrtårne på baggrund af anbefalinger fra de regionale vækstteams.

Erhvervsfyrtårne skal løfte erhvervsudvikling og beskæftigelse i den enkelte landsdel inden for udvalgte styrkepositioner, men virksomheder fra hele landet kan deltage.

De otte erhvervsfyrtårne dækker over:

  • Erhvervsfyrtårnet for Life Science og offentlig-private samarbejder
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling af fremtidens industri og næste generation robotter
  • Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions
  • Erhvervsfyrtårnet for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2
  • Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi
  • Erhvervsfyrtårnet for udvikling, test og demonstration af grøn energi
  • Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen
  • Erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

Erhvervsfyrtårnene er igangsat med 595 mio. kr. fra REACT-EU i 2021. I 2023 indstillede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 162 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 32 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 118 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om erhvervsfyrtårnene

FAKTA Om Erhvervsfyrtårnet for Udvikling af Fremtidens Industri og næste Generation Robotter

Fyn har en styrkeposition inden for robotter, droner og den maritime branche, og skal derfor være forgangsregion når det kommer til at skabe, teste og producere nye digitale, robotteknologiske og autonome løsninger til brug til lands, vands og i luften. Et stort offentlig-privat konsortium arbejder lige nu henimod etableringen af et kæmpestort test- og udviklingscenter på Odense Havn, som skal være internationalt epicenter for udviklingen af fremtidens industrielle løsninger som det første af sin slags i verden. Det brede konsortium består af 26 offentlige aktører og private virksomheder. Derudover er yderligere 25 virksomheder tilknyttet udviklingsprojektet.

Besøg hjemmesiden for erhvervsfyrtårnet