Data- og designdreven sundhedsinnovation

Projektinformation

 • Startdato

  24.10.2017
 • Slutdato

  31.03.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  17.553.277
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.776.639
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180
 • Partnere

  Region Sjælland
  DTU
  Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland
  Cumuli Design Lab ApS

Projektresumé

Projektet vil gennem innovationssamarbejder understøtte SMVer i at skabe innovative kommercielle løsninger på globalt oplevede udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet.

Målet er udvikling af flere innovative virksomheder med nye hovedsageligt digitale forretningspotentialer inden for sundhed og healthcare som fx telemedicin, sundhedsapps m.v. med henblik på at skabe vækst og øget eksport for virksomheder i Region Sjælland og Greater Copenhagen.

Projektet resulterer i, at 12 virksomheder udvikler innovative koncepter, der via testforløb i praksissammenhænge opnår dokumenteret effekt. Der vil blive skabt 8 nye innovative virksomheder, der markedsintroducerer deres koncepter. Projektet tager udgangspunkt i SMVernes behov for øget innovation. Metoden til at skabe resultater og effekter er fokuseret omkring tre sammenhængende virkemidler: Samarbejde med vidensinstitutioner, herunder teknologisk videntilførsel, forskningsbaseret viden og praksisnærhed, udnyttelse af potentialet i Region Sjællands store mængder af sundhedsdata samt designtænkningens motiverende og ideskabende metoder med brugerperspektiv, involvering og tværfaglighed.

Projektet har 6 hovedaktiviteter:

 • Identifikation af udfordringer og markedsbehov
 • Identifikation af virksomheder
 • Tværfaglig ideudvikling og matchmaking
 • Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder
 • Udvikling og test af produkter, services m.v.
 • Kommunikation og formidling af resultater. Projektets partnerkreds består af Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland, CUMULI Design Lab, University College Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Væksthus Sjælland.

Projektet er forlænget i fire måneder, så det løber til udgangen af 2021. Projektet er af tekniske årsager yderligere forlænget tre måneder, så det slutte 31. marts 2022.

Se evaluering af projektet (PDF)