Design Innovation

Projektinformation

 • Startdato

  02.12.2014
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.039.145
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.019.573
 • Indstillet af

  Syddansk Vækstforum
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  Design Society
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  1473
 • Partnere

  Designskolen Kolding
  Kolding Kommune

Projektresumé

Projektets formål er at tilføre strategisk kompetenceudvikling til ledere, udviklingsansvarlige og øvrige medarbejdere i vækstorienterede virksomheder. Aktiviteterne i ansøgningen har fokus på at skabe vækst og innovation i de deltagende virksomheder samt at styrke de ansattes evne til forandring via virksomhedsrettet kompetenceudvikling inden for design. Erfaringer fra Design2innovate viser med al tydelighed at kompetenceafdækning og -løft hos både medarbejdere og ledere, er en grundlæggende forudsætning for at de kan omsætte nye indsigter og læring om design som innovationsmetode og vækstdriver til succesfulde resultater i egne virksomheder.

Projektets tre hovedaktiviteter har hver sin målgruppe. Hver målgruppe modsvarer et "modenhedsstadie" for strategiske designkompetencer på Designtrappen.

Design Network

Kompetenceløft for ledere og medarbejdere af introducerende karakter, der har til formål at styrke virksomhedernes vækst gennem øget designanvendelse ved, at ledere og medarbejdere får ny viden og indsigt i design og designmetoder, som driver for vækst og innovation. Aktiviteten gennemføres via tematiserede netværksarrangementer.

Design driven Innovation

Kompetenceløft for ledere sikrer nye kompetencer indenfor strategisk design og designdreven innovation, der sætter lederen i stand til at udvikle nye strategier og forretningsplaner, og dermed målrettet prioritere innovative indsatser og skabte ønskelige fremtidsscenarier for sin virksomhed.

Design Thinking

Kompetenceløft for medarbejdere sikrer konkrete og praktiske metoder i design og gør medarbejderne i stand til at omsætte nye færdigheder i egen virksomhed og udvikle nye måder at agere på og derved skabe nye løsninger til gavn for deres virksomhed.

Det resulterende kompetenceløft bidrager til at virksomhederne kan forbedre deres omstillingsparathed, motivere til daglig udvikling af processer og sikre innovation ved at anvende designmetoder.