Digital ledelseskultur

Projektinformation

 • Startdato

  16.05.2018
 • Slutdato

  30.11.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  39.743.583
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.860.432
 • Indstillet af

  National pulje
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling
 • Støttemodtagerens navn

  UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  5000
 • Partnere

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle og Design Cluster
  Professionshøjskolen University College Nordjylland
  Erhvervsakademi Aarhus
  Cphbusiness Nørrebro

Projektresumé

Mange danske SMV’er har et ønske om at udnytte de muligheder, der er i digitalisering, nye teknologier og data anvendelse. Erfaringer fra projekt Digital Vækstkultur er, at de mister pusten i overblikket af, hvordan de starter eller opgraderer deres digitale transformation.

Digital Ledelseskultur er et kompetenceudviklingsprogram, som over 3 år vil styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere, i 420 danske mikro, små og mellemstore virksomheder, så de bliver i stand til at sikre virksomhedens langsigtede overlevelsesstrategi.

Projektets aktiviteter skal bidrage til lederens og nøglemedarbejderes digitaliseringskompetencer, gennem målrettede og skræddersyede kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i virksomhedernes problemstillinger, behov og ambitioner, samt virksomhedens/lederens faglige domæne.

Ledere og nøglemedarbejdere deltager gennem projektet i kompetenceforløb, med en varighed på mellem 10 og 12 måneder, som er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske emner, kompetencenetværk, sparring med videnpersoner, samt konkret arbejde med egen udvikling i virksomhedens hverdag.

Digital Ledelseskultur bygger på erfaringerne fra projektet Digital Vækstkultur – hvor det var tydeligt at effekten var størst der, hvor ledelsen havde taget strategiske valg om at fokusere på digitalisering og indser, at den er vigtig for videreudvikling af deres virksomhed.

Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i virksomhedens egne udfordringer og relevans, og motivationen er derfor stor.

Projektet vil gennem et stærkt nationalt konsortium af erhvervsakademier, professionshøjskoler, UCN/UCL, universiteter, innovationsnetværk og erhvervsorganisationer, sikre at tilføre ledere og nøglemedarbejde nye og nødvendige digitale kompetencer, som kan hjælpe til vækst, stigende produktivitet, øget konkurrenceevne, effektive arbejdsgange, samt nye forretningsmodeller.

Virksomhederne tilbydes forløb, der strækker sig over 10 mdr. Igennem forløbet er det afgørende at der er flere medarbejdere fra samme virksomhed der deltager, for at sikre forankring af ny viden.

Virksomheden modtager et forløb, der tager afsæt i deres udfordringer. De uddannes gennem en vekselvirkning af kompetencenetværk, seminar og 1:1, og niveauet tilpasses ud fra strategisk og specialiseret viden fra Universiteterne, samt erhvervs og praksisnær uddannelse fra erhvervsakademierne. Projektet er forlænget indtil udgangen af november 2022 med baggrund i forsinkelser grundet Covid-19 situationen.

Se evaluering af projektet (PDF)