Nyhed

En kvart milliard skal styrke udviklingen af nye, innovative, grønne nøgleteknologier

Investeringer i fremtidens grønne nøgleteknologier og erhverv kan få stor betydning for den grønne omstilling og skabe mange nye arbejdspladser i hele Danmark.

  • 23. februar 2022
  • Grøn og cirkulær omstilling
Havvindmøller - stockfoto

Havvindmøller. Foto: Colourbox

Med afsæt i regeringens Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien) afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 244 mio. kr. fra REACT-EU til at løfte udviklingen af nye, grønne teknologier. Visionen er, at CO2 skal omdannes fra at være et klimabelastende affaldsprodukt til et råstof, der danner basis for produktion af fremtidens grønne brændstoffer. 

Indsatsen skal dermed gøre nye, grønne nøgleteknologier markedsparate og er særligt målrettet Power-to-X-teknologier (PtX), herunder elektrolyse og løsninger på brintområdet. Den kommende indsats kan også omfatte udviklingen af CO2-fangst, -lagring og -anvendelse, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger, løsninger inden for biosolutions.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danmark er et grønt foregangsland på rigtig mange områder, men det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Vi skal sørge for at gøre alt, hvad vi kan, for at udvikle vores grønne vækstpotentialer som f.eks. PtX til nyt grønt erhvervseventyr. Med investeringsstøtteordningen sætter vi turbo på udviklingen af morgendagens grønne nøgleteknologier i Danmark. Det vil være til gavn for grøn vækst og danske produktionsarbejdspladser."

Klimaminister Dan Jørgensen: 

”Vi har gode forudsætninger for at udvikle teknologier og producere grønne brændstoffer, som kan fylde tanken på mange af verdens fly, skibe og lastbiler. Med grøn strøm fra vores havvindmølleparker og en national infrastruktur af gasrør med en direkte forbindelse til det europæiske marked, så har vi begyndelsen til noget, som kan blive et nyt grønt væksteventyr for Danmark.”

De 244 mio. kr. til udvikling af grønne nøgleteknologier kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, gerne i samarbejde med universiteter og GTS’er. Ønsket er at understøtte hele værdikæden.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

”For at disse teknologier skal kunne levere store reduktioner på tværs af hele samfundet, er der behov for at igangsætte og accelerere modningen og skaleringen af teknologierne. Det er netop det, de 244 mio. kr. skal bidrage til. Og hvis vi skal understøtte hele den erhvervsmæssige værdikæde, der former den fremtidige danske styrkeposition inden for PtX og andre grønne nøgleteknologier, er det afgørende, at vi har de store virksomheder med i målgruppen for den nye indsats.”

Den nye REACT-EU-støttede indsats understøtter ambitionerne i regeringens PtX-strategi og understreger samtidig Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske fokus på grøn omstilling og innovation, herunder at virksomheder i hele landet får styrket deres konkurrencekraft gennem innovation.  

Fakta

Der er afsat op til 244 mio. kr. fra REACT EU-programmet til fremtidens grønne nøgleteknologier og anden bæredygtig produktion. Indsatser kan fx være:

  • Opskalering af test- og demonstrationsprojekter
  • Investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter
  • Bygge- og anlægsinvesteringer 
  • For-projekter: Feasibility studies, proof-of-principle

Projekter, som vedrører PtX og brint, vil have forrang i prioriteringen af midler.

Støtteprocenten i de enkelte projekter er afhængig af aktiviteterne i projekterne, og om det er store virksomheder eller SMV’er, der gennemfører aktiviteterne. Det er i sidste ende EU’s statsstøtteregler, der kommer til at fastsætte støtteprocenten for de enkelte projekter. 

Udgifter og aktiviteter skal være afholdt senest med udgangen af august 2023.

Ansøgningsfristen er 22. april 2022, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ventes at behandle ansøgningerne på mødet den 21. juni 2022.

Læs mere om investeringsstøtteordningen for grønne, innovative teknologier