Encubator 2

Projektinformation

 • Startdato

  18.12.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.606.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.303.000
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Københavns Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2400

Projektresumé

"Encubator 2" er et projekt, der har til formål at nedbringe bygningernes energiforbrug for at fremme den bæredygtige omstilling af byen. Dette særligt med fokus på varmeforbrug i lokale ejendomme med særlige potentialer og udfordringer.

Dette vil Københavns Kommune bl.a. opnå ved at etablere en projektkonkurrence, hvor konsortier udvælges til at udvikle energisystemkoncepter, som skal energieffektivitsere udvalgte ejendomme i byen.

Som en del af evalueringen af de konkrete løsningsmodeller, udvikles en virtuel kuffert, der indeholder en beskrivelse af processen såvel som elementer, der indgår i denne.

Dette skal tjene som en væktøjskasse og hjæpe med at sætte rammen for opgaven med at udvikle lokale initiativer til innovation og energiforbedring i bygninger, når den konkrete model overføres og bringes i anvendelse i nye bydele.