Energi, Teknologi, Innovation - ETI

Projektinformation

 • Startdato

  11.06.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  39.211.690
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.605.845
 • Indstillet af

  Vækstforum Nordjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9220
 • Partnere

  Aalborg Kommune
  Aalborg Universitet

Projektresumé

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem ansøgende SMV’er og AAUs forskningsenheder, som udgangspunkt fokuseret omkring Institut for Energiteknik og Institut for Elektroniske Systemer. Formålet er at innovative virksomheder via innovationssamarbejdernes aktiviteter udvikler nye produkter og løsninger der centrerer sig om ny, grøn energiteknologi. Projektet gennemføres som et ramme program.

På baggrund af de etablerede innovationssamarbejder er målet at skabe 9 innovative virksomheder, der konkret udvikler nye produkter og løsninger hvortil der kan sandsynliggøres et stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder. I alt vil projektet bidrage til at øge de deltagende virksomheders omsætning med 20,2 mio. kr., øge eksporten med 8 mio. kr. samt skabe 11 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektperioden forventes det at omsætningen beløber sig til 37 mio. kr, eksporten til 14,8 mio. kr. og at 21 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.

Se evaluering af projektet (PDF)