Entreprenørskab i uddannelserne

Projektinformation

 • Startdato

  27.05.2016
 • Slutdato

  31.03.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.250.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.625.000
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen VIA University College
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8700
 • Partnere

  Aarhus Universitet

Projektresumé

Formålet med projektet Entreprenørskab i uddannelserne er at bidrage til øget vækst og beskæftigelse, ved at skabe flere succesfulde iværksættere og vækstvirksomheder. Derfor vil projektet aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab, ved at give de studerende bedre kompetencer inden for entreprenørskab/iværksætteri så en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer egen virksomhed og ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen:

Konkret vil projektet skabe følgende effekter:
- 6000 deltagere forbedrer deres iværksætterkompetencer
- 4550 deltagere opnår formelle færdigheder
- 350 deltagere har startet en ny virksomhed

Erfaringsmæssigt ved vi at studerende, der modtager entreprenørskabsundervisning er mere tilbøjelige til at etablere egen virksomhed, og at kvalificeret vejledning øger sandsynligheden for at de bliver succesfulde. Derfor vil projektet gennemføre nedenstående tre hovedaktiviteter:

1)Undervisningsforløb
Projektet vil udvikle og gennemføre undervisningsforløb målrettet etablering af virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer.

2)Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
Studentervæksthuse skal give flere studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside og dermed få flere ideer kommercialiseret. Studentervæksthusene vil gennemføre såvel lokale aktiviteter, tæt på de enkelte uddannelsesmiljøer, samt tværgående aktiviteter.

3)Kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløbene vil have særligt fokus på startupproblematikker og vejledning i forbindelse med forretningsudvikling og virksomhedsetablering. Forløbene vil være målrettet undervisere og medarbejdere i studentervæksthusene

Konsortiet består af VIA University College, Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole samt Erhvervsakademierne Dania, MidtVest og AarhusIft. studentervæksthusaktiviteter er der etableret samarbejder med en række kommuner (Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus). Samarbejdet skal sikre at lokale erhvervsråd og øvrige relevante aktører bliver inddraget i aktiviteterne. Desuden er der etableret et samarbejde med FFE.

Aktiviteterne i projekterne udvikles med øje for at de efter projektperioden kan forankres på de enkelte institutioner. De tværgående initiativer for de ambitiøse studenteriværksættere søges videreført som fælles aktivitet.
Se evaluering af projektet (PDF)