ERHVERVSINKUBATOR

Projektinformation

 • Startdato

  02.03.2015
 • Slutdato

  19.04.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  7.603.754
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.193.591
 • Indstillet af

  Vækstforum Sjælland
 • Fond og indsatsområde

  Socialfonden, Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Advokatfirmaet Drachmann
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4800
 • Partnere

  Brorsen Reklamebureau
  Fonden Business LF
  SGV Consult
  Serholt Consult

Projektresumé

Projektet: Erhvervsinkubator er udarbejdet for at understøtte de nationale 2020 mål i EU programperioden samt understøtte den regionale vækst- og udviklingsstrategi med målopfyldelse af: styrkelse af beskæftigelsen, kompetent arbejdsstyrke giver vækst og velstand samt vækst og udvikling i hele regionen.Projektet: Erhvervsinkubator forventer et outcome/resultat med 140 i beskæftigelse ud af de 160 startende deltagere umiddelbart efter projektafslutning, en afledet beskæftigelseseffekt på 298 personer år 2 og en samlet beskæftigelse år 2 på i alt 445 personer (Bilag 5).Projektet: Erhvervsinkubator er et iværksætterprojekt hvor målgruppen er ledige borgere, som visiteres til projektet via de deltagende jobcentre og efterfølgende hardcore-screening/visitation i projektet inden for de branchespecifikke fokusområder: fødevarer, bygge og anlæg samt transport og logistik. Inden for disse branchespecifikke områder vil der være fokus på de tværgående vækstpotentialer via kompetenceudvikling samt iværksætteri (Bilag 1 og 2).Projektet gennemføres for 160 personer – og opdelt branchespecifikt er der fokus på: fælles grundmoduler (fælles for alle iværksættere), fagspecifikke moduler samt individuelle eksterne kursusdeltagelse (Bilag 3).Herudover sætter projektet fokus på de branchespecifikke moduler, særlige forhold mellem Sydøst Sjælland og Lolland Falster, opstart via ejerskifte-fokus og Innovation.Projektets output for de 160 deltagere forventes at blive, at min. 51 går videre i ordinære uddannelsesforløb eller i ordinære job og 89 umiddelbart starter egen virksomhed og overgår til et etablerede erhvervsservicesystem og de igangværende Vækstfabrikker. Efter en periode forventes det at 96 vil have startet egen virksomhed. Projektet afprøver i sin form (se ansøgningens pkt. 8.F.) :• Den tætte sammenhænge mellem den målrettede indsats via nationale mål, regionale mål og projektets indsatsområder• Kvalificering af den enkeltes beslutningsgrundlag – mellem grundmoduler, branchespecifikke moduler og individuelle kompetenceforløb.• De geografiske forskelle• Forskellige effekter af forskellige indsatser for forskellige branchegrupper – og løbende korrektioner pba kritiske antagelser.• Skabe kompetence som summen af færdigheder, proces og individuelle kompetenceforløb.