Europas Grønne Region - Innovative løsninger på vandområdet

Projektinformation

 • Startdato

  01.08.2015
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.179.046
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.580.523
 • Indstillet af

  Vækstforum Hovedstaden
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  DTU
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  2800

Projektresumé

Europas Grønne Region - Innovative løsninger på vandområdet

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative SMV'er inden for vandområdet og hermed bidrage til vækst i erhvervet og en bæredygtig udvikling af vandsektoren. Dette opnås ved at støtte SMV'ers udvikling af nye koncepter og teknologier til innovative løsninger på vandområdet gennem målrettede innovationsforløb med forskere og øvrige af vandsektorens aktører. Projektet forventes at resultere i 24 innovationsforløb, hvoraf det forventes at 20 af virksomhederne introducerer nye produkter.

Projektet vil igennem screenings, opfølgende interviews og netværksaktiviteter identificere overordnet innovationsbehov og innovationspotentiale hos Region Hovedstadens SMV'er, og derved SMV'er med interesse og potentiale til at indgå i konkret innovationsforløb med forskere.

Water DTU er center for vandaktiviteter på DTU. Centeret samler fagområder bredt inden for emnet vand og giver derved en unik mulighed for match med forskere på tværs af DTU institutter og på tværs af sædvanlige faggrænser. Water DTU vil arrangere matchmaking aktiviteter, hvor SMV'er sammenføres med relevante forskere og øvrige af vandsektorens aktører, og der formes projektgrupper som definerer mål og indhold til konkrete innovationsforløb.

Matchede SMV'er og forskere samarbejder i innovationsforløb. Herigennem får SMV'erne adgang til viden og aktuel forskning relateret til vandområdet med henblik på at udvikle nye teknologier eller koncepter, der kan skabe innovative løsninger, som både er nye for markedet og for projektets SMV'er. Innovationsforløbene vil kunne involvere øvrige aktører fra vandsektoren (fx forsyninger, større virksomheder, kommuner) og indeholde test og afprøvning af teknologier og koncepter i det tiltænkte anvendelsesmiljø.

Projektets aktiviteter vil yderligere kunne lede til innovative samarbejder uden for projektets rammer. Deltagende SMV'er i projektet vil opnå netværk og erfaring med forskersamarbejde og innovationsforløb og vil derved stå bedre rustet til efterfølgende at deltage i innovationssamarbejde.

DTU, CLEAN, Scion DTU og Symbion er ansvarlige for projektets udførelse med DTU som den kontraktansvarlige partner.