Femern Innovation Link – bæredygtig innovation til SMV’er i bygge-anlæg

Projektinformation

 • Startdato

  01.09.2023
 • Slutdato

  31.08.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  38.780.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  19.932.920
 • Indstillet af

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler, Mere forskning og innovation i danske SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  4180

Projektresumé

Erhvervsfyrtårnets vision; at danske virksomheder bliver førende indenfor udviklingen af grønt byggeri i forbindelsen med store infrastrukturprojekter.

Projektet indeholder aktiviteter, som styrker innovationen i bygge-anlægsbranchen. SMV’erne skal sammen med den øvrige værdikæde arbejde med innovation af materialer, processer samt ny teknologi, robotter og automation. Anlæg af Femern-forbindelsen bruges som den primære innovationscase for branchens udfordringer og muligheder, i tæt samarbejde med bygherre og konsortier.

Aktiviteterne knyttes til Femern Innovation Link, og kobler SMV’er til udvikling af en dansk styrkeposition. I alt deltager 110 SMV’er i kollektive innovationsrettede aktiviteter og 25 SMV’er forventes at indføre produkt- eller procesinnovation i projektperioden.