FFI Development

Projektinformation

 • Startdato

  15.09.2015
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.482.409
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.392.100
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Innovation i SMV'er
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8830
 • Partnere

  AgroTech A/S
  Danish Food Cluster
  Erhvervshus Midtjylland S/I
  Teknologisk Institut

Projektresumé

FFI Development vil fokusere på at kommercielt udvikle og modne nye forretningsidéer, -modeller og nye produkter/processer fra SMV’er i fødevareklyngen.

I initiativet skal disse nye muligheder udvikles og styrkes gennem facilitering af innovationssamarbejder mellem SMV’er og vidensmiljøer. Konkret skal innovationssamarbejderne i FFI POP bevirke, at:

 • …de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer får udviklet og realiseret deres kommercielle potentiale gennem en faciliteret proces med relevante vidensmiljøer & erfarne aktører.
 • …at de deltagende virksomheders innovative forretningsidéer modnes til marked eller til investering gennem innovations – og forretningsudvikling, finansieringsmodeller og kommercialisering. Dette realiseres gennem længerevarende innovationssamarbejder med relevante partnere og vidensmiljøer.

Dette skal – sammen med de tilknyttede aktiviteter i projekterne FFI POP og FFI Growth - bevirke at:

 • …de deltagende virksomheders konkurrenceevne styrkes, og dermed fremme investeringer og resultere i vækst på omsætning, jobskabelse og eksport.
 • … de deltagende virksomheder får en højere innovationsaktivitet og innovationskapacitet, der resulterer i skabelsen af nye kommercielle produkter og løsninger.

Med dette initiativ sættes der fokus på SMV’er, der allerede er innovationsaktive. Der kan være tale om innovationsaktivitet i samspil med partnere, kunder, leverandører og/eller med vidensmiljøer.

Projektets motor er” FFI Development puljen”, der udbydes i perioden 2016-2018. Puljen rummer 25 mio. kr., der skal udbydes til at støtte innovationssamarbejder, der udvikler danske fødevarevirksomheders innovationskapacitet, differentierede processer/produkter, nye forretningsområder og nye forretningsmodeller. Hver enkelt innovationssamarbejde skal faciliteres individuelt og understøttes indenfor to hovedområder: Innovation & forretningsudvikling og Finansieringsplan & Kommercialisering.

FFI Development vil investere i og understøtte 13 innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensmiljøer. Effekterne af dette forventes at være flg.:• 15-17 nye produkter klar til afsætning på markedet:

 • 10 deltagende virksomheder er klar til eller har modtaget investering/kapital
 • 8 deltagende virksomheder har implementeret nye forretningsmodeller/-områder/-processer