FFI Growth

Projektinformation

 • Startdato

  15.09.2015
 • Slutdato

  30.06.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.615.031
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.853.983
 • Indstillet af

  Vækstforum Midtjylland
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder
 • Støttemodtagerens navn

  FBCD A/S
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  8830
 • Partnere

  Danish Food Cluster
  Erhvervshus Midtjylland S/I
  VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling

Projektresumé

Det overordnede formål for projekt FFI Growth er at bidrage til en styrket konkurrenceevne for danske SMV’er i fødevareklyngen gennem udarbejdelse af vækstplaner for virksomhedernes produkter/løsninger, og dermed øge/accelerere deres vækst. Helt konkret vil FFI Growth fokusere på at markedsforberede allerede udviklede forretningsidéer, -koncepter fra SMV’er i fødevareklyngen. I initiativet skal disse nye muligheder udvikles og styrkes gennem facilitering af vækst mellem SMV’er, eksterne konsulenter og vidensmiljøer.

Projekterne i FFI Growth skal bevirke, at de deltagende virksomheders forretningsidéer får udviklet og realiseret deres kommercielle potentiale gennem en faciliteret proces, hvor der er fokus på vækstplanlægning, sparring og kobling til relevante netværk af interessenter, investorer og/eller teste fremtidige kundegrupper. De deltagende virksomheders forretningsmodeller modnes til marked eller til investeringer gennem målrettet forretningsudvikling, plan for vækstfinansiering og markedsføringsperspektiver. Dette skal bevirke, at de deltagende virksomheders konkurrenceevne styrkes, og dermed fremme investeringer og resultere i vækst på omsætning, jobskabelse og eksport.

Gennem projekt FFI Growth vil virksomhedernes muligheder understøttes for at afkorte time-to-market ved at præsentere dem for relevante markedsrettede netværk, koble dem til relevante investorer og direkte matchmaking med relevante business angels m.m. Hvert enkelt projekt skal faciliteres individuelt og understøttes indenfor individuel sparring med ekstern konsulent, matchmaking og netværksarrangementer og kollektive oplæg/kurser.

Virksomheder, som deltager i FFI Growth, er virksomheder, hvor deres forretningsplan har behov for en forretningsmodel rettet mod en konkret vækstplan og behov for at skabe markeds-/investorrettede netværk.

FFI Growth vil investere i og understøtte 20 samarbejder mellem virksomheder, eksterne konsulenter og vidensmiljøer. Effekterne af dette forventes at der ved projektets afslutning vil være 20 nye vækstvirksomheder og blevet skabt 150 fuldtidsstillinger i projektperioden.

Se evaluering af projektet (PDF)