FleXskrald

Projektinformation

 • Startdato

  06.01.2017
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.674.086
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.837.043
 • Indstillet af

  Bæredygtig, grøn byudvikling
 • Fond og indsatsområde

  Regionalfonden, Energi- og ressourceeffektive byer
 • Støttemodtagerens navn

  Aalborg Kommune
 • Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer)

  9400
 • Partnere

  Aalborg Universitet

Projektresumé

Projektets har til formål at øge genanvendelsen af affald fra Aalborgs butikker og kontorer, kombineret med beskæftigelse af medarbejdere med særlige udfordringer. Mange butikker har i dag udfordringer med at håndtere og sortere deres affald, og de tilkendegiver, at der er behov for nye ordninger.

Affaldsindsamlingen fra butikker og kontorer i Aalborg midtby gennemføres bl.a. i samarbejde med den social økonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland (HVN), der bliver ansvarlig for afhentning af affaldet, herunder kortlægningen af de enkelte butikkers ønsker til nye ordninger, deres affaldsmængder og -typer, samt nuværende håndtering og bortskaffelse af affald. Med denne kortlægning kan projektet udvikle de mest miljøeffektive afhentningsmetoder. Samtidig skal HVN teste afhentningsmåderne.

Affaldsafhentning ved hjælp af el-køretøjer, forventes at ville reducere energiforbrug og CO2 udledning væsentligt i Aalborg midtby. Hertil vil støjgener og partikelforureningen fra dieseldrevne last- og varebiler ligeledes blive reduceret væsentligt. Ved el-baseret afhentning af genanvendeligt emballage, skønnes det at der spares minimum 500 liter diesel om ugen.

Aalborg Kommune og HVN indgår et samarbejde med varehusene Salling og Føtex, og får på den måde mulighed for at lave 2 omlastningscentre i hver ende af gågadesystemet i Aalborg midtby.

Til bestilling af afhentning af genanvendeligt affald fra butikkerne, vil der blive udviklet en digital løsning leveret af firmaet Rezycl, hvor butikkerne kan melde ind at de gerne vil have afhentet affald af HVN. Med den digitale løsning bliver det muligt at registrere affaldsmængder og affaldstyper for optimering.